office@amm.co.me +382 20 230 778

Blog Archives

U svjetlu konsultacija za pripremu Strategije digitalne transformacije Crne Gore 2022 – 2026, koju organizuje Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore, ICT odbori poslovnih udruženja, kompanije i organizacije koje se bave digitalnom transformacijom u Crnoj Gori udružile su se kako bi zajednički doprinijele u definisanju ciljeva i procesu izrade Strategije digitalne transformacije

U želji da konkretnim aktivnostima doprinesemo boljem pozicioniranju žena, ne samo unutar svog članstva već i cijelog crnogorskog društva, kroz prepoznavanje i promovisanje njihovog značaja u biznisu kao i ključnih barijera ženskog liderstva sa kojim se susrijeću (odgovornost prema porodici, brojni stereotipi i predrasude…), Asocijacija menadžera Crne Gore u saradnji sa kompanijom Mtel, organizuje Panel pod nazivom

Privatni sektor ima presudnu ulogu u izgradnji društva u kojem svako dijete ostvaruje sva svoja prava. Iz tog razloga, UNICEF je osnovao Poslovni savjet za prava djeteta koji će omogućiti saradnju s privatnim sektorom kako bi se ujedinili napori i resursi za društveno odgovorne inicijative koje će dovesti do konkretnih, održivih i pozitivnih promjena u

08/06/2021
No Comments

Na današnji dan, 17. maja 1865. godine potpisana je prva međunarodna telegrafska konvencija. Na isti dan (s očiglednim razlogom i ne slučajno) u Parizu je 1969. godine formirana Međunarodna telekomunikaciona unija (ITU) na čiji je predlog 2006. godine Skupština Ujedinjenih nacija (UN) donijela rezoluciju (A/RES/60/252) kojom je propisano da se i Svjetski dan informacionog društva

Privredna komora i Asocijacija menadžera Crne Gore organizovale su 14. maja 2021. godine panel na temu „ePoslovanje: Šta je to eRačun i zašto nam je potreban?“. Predstavnici države i javne uprave, crngorske privrede, Privredne komore i Digitalne koalicije Slovenije dali su odgovore na pitanja: šta je to eRačun, zašto nam je potreban, koji su to

Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije i Budimir Raičković, predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore, na današnjem sastanku uoči sjednice Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma, dogovorili su intenzivniju saradnju i veće uključivanje asocijacija menadžera u aktivnosti na regionalnom planu i realizaciju zajedničkih projekata. „Želimo još više da angažujemo potencijale menadžera i asocijacija menadžera, kako bismo ojačali

14/05/2021
No Comments

Sektor IT mora brže i kvalitetnije rasti kako bi mogao odgovoriti svim izazovima i potrebama koje nameće digitalna transformacija, tim prije što poslovanje ovog sektora ima multiplikativni efekat na cijelu privredu – što se bude bolje i brže razvijao ovaj sektor brže i bolje će se crnogorska privreda digitalno transformisati. Ovo je ocijenjeno na zajedničkoj

Privredna komora i Asocijacija Menadžera brojnim aktivnostima koje imaju za cilj podsticanje promjene ustaljenog načina razmišljanja i poslovanja, kao i prepoznavanje, usvajanje i intenzivniju primjenu digitalnih tehnologija od strane većeg broja crnogorskih privrednika i javne uprave, preko Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija (OU ICT PKCG) i Odbora za digitalnu transformaciju (ODT AMM)  nastavljaju sa

07/05/2021
No Comments

Asocijacija menadžera Crne Gore i Privredna komora Crne Gore, prepoznajući značaj uvođenja i šire primjene ePoslovanja u Crnoj Gori, na prvom mjestu eRačuna, dana 14.05.2021. godine organizuju panel na kojem će biti riječi o tome: šta je to eRačun, zašto nam je potreban, koji su to benefiti koje dobijamo upotrebom eRačuna i primjenom ePoslovanja, da li nacionalna

– Asocijacija menadžera objedinila HR zajednicu – – Ljudski resursi osnov napretka Crne Gore – Održana konsitutivna sjednica Odbora za HR, trening i edukaciju Asocijacije menadžera Crne Gore. Izvršni odbor Asocijacije menadžera za predsjednicu ovog tijela imenovao je Slađanu Đurović, direktoricu Sektora za ljudske resurse u Crnogorskom Telekomu. Za članice i članove Odbora imenovane/i su:

08/04/2021
No Comments