office@amm.co.me +382 67 933 000

Vasilis Panagopoulos, CEO kompanije Jugopetrol AD i član UO Asocijacije menadžera Crne Gore

ZDRAVLJE, PA NOVA DOSTIGNUĆA ISPRED SVEGA

HEALTH FOLLOWING NEW ACHIEVEMENTS IN THE FIRST PLACE

    1.Šta je obilježilo Vaše poslovanje u protekloj godini?

Kompanija Jugopetrol AD, EKO benzinske stanice, posljednje četiri godine ulaže u projekat modernizacije i širenja svoje poslovne mreže. Projekat rekonstrukcije EKO benzinskih stanica u opštinama širom Crne Gore privodi se kraju. Benzinske stanice su renovirane po najsavremenijim tehnološkim, bezbjednosnim i ekološkim standardima, prilagođene potrebama i zahtjevima naših kupaca. Jugopetrol AD ​​je oduvijek posvećeno i sa velikim uspjehom radio na razvijanju svog poslovanja. Naš cilj je da kvalitetne proizvode i savremene usluge učinimo dostupnim svim građanima. Ove godine smo za naše kupce lansirali Diesel Avio Double Filtered  gorivo sa duplim filtriranjem. Novi Diesel Avio Double Filtered sada je dostupan kupcima kao vrhunsko dizel gorivo koje daje maksimalne performanse i apsolutnu čistoću. U saradnji sa jednom od najvećih hemijskih kompanija na svijetu, Jugopetrol je napravio gorivo koje sadrži najnovije tehnološke aditive, pri čemu se tehnologija filtriranja avio goriva primjenjuje na dizel gorivo za automobile, u cilju postizanja maksimalnog kvaliteta i performansi.

    1. What marked your business during the past year?

The company Jugopetrol AD, EKO petrol Stations, has been investing over the last four years in the project of modernization and expansion of our business network. The reconstruction project of EKO petrol stations in municipalities across Montenegro is nearly coming to an end. Petrol stations have been renovated by the most modern technological, safety, and environmental standards adapted to the needs and requirements of our consumers. Jugopetrol AD has always been dedicated to keeping developing business with great success. Our goal is to make high-quality products and modern services available to all citizens. This year we have launched Diesel Avio Double Filtered fuel to our customers. The new Diesel Avio Double Filtered is now available to consumers, a premium diesel fuel that gives maximum performance and absolute purity. In collaboration with one of the largest chemical companies in the world, Jugopetrol created fuel, which not only contains the latest technological additives but also implements the technology of filtering aviation fuel on automotive diesel fuel, for maximum quality and performance.

    2. Kakav je Vaš utisak o uslovima poslovanja u Crnoj Gori i regionu?

Pandemija COVID-19 je dovela do svjetske krize koja je već drugu godinu za redom realnost na globalnom nivou i koja je u velikoj mjeri uticala na način poslovanja. Crna Gora, kao jedna od zemalja Zapadnog Balkana, konstantno raste, i činjenica je da Jugopetrol AD postoji preko sedam decenija kao važan faktor poslovnog razvoja koji doprinosi cijelom procesu. Stabilan razvoj privrede države je primarni uslov za investitore koji žele da ulažu i posluju na određenom tržištu. Važno je da je Crna Gora u velikoj mjeri unaprijedila primjenu zakona koji su usklađeni sa zakonskom regulativom Evropske unije, i da je spremna za buduće izazove ekonomske politike, poput primjene novih tehnologija, inovacija i infrastrukturnog povezivanja. Crna Gora je zemlja sa velikim potencijalom i nudi brojne mogućnosti, posebno u turizmu, proizvodnji i energetici.

    2. Your impression of business conditions in Montenegro and the region?

For the second consecutive year, globally the world crisis, due to the Covid pandemic, is a reality that has greatly affected the way business is done.  Montenegro as a part of West Balkan countries has been constantly growing, and the fact is that Jugopetrol AD exists over 7 decades as an important member of business development contributing to the whole process. The stable development of the country’s economy is a primary condition for investors who want to invest and do business in a particular market. It is important that it has largely improved the implementation of laws that are in line with the European Union’s legislation and is ready for future challenges in economic policy such as applying new technologies, innovations, and infrastructural connections. Montenegro is a country with great potential, and it offers numerous opportunities, especially in tourism, manufacturing, and energy.

    3. Koliko je ulaganje u zaposlene važno za napredak kompanije?

Ulaganje u zaposlene izuzetno je važno za napredak kompanije. Razvoj ljudskih resursa je dugoročna investicija koja može unaprijediti razvoj kompanije. Kroz obuke, kontinuiranu edukaciju, prisustvovanje konferencijama, seminarima i radionicama, omogućavate zaposlenima da izgrade svoje vještine i znanja i povećaju svoje samopouzdanje, omogućavajući im da svoj posao obavljaju efikasnije i produktivnije.

    3. How important is investing in employees for the company’s progress? 

Investing in employees is extremely important for the company’s progress.  The development of human resources is a long-term investment that can help the growth of the company.  By offering training, continuous education, conference, seminars, and workshop attendance you are allowing employees to build their skills and knowledge and increase their confidence, allowing them to complete work more efficiently and effectively. 

    4. Kako ocjenjujete rad Asocijacije menadžera Crne Gore i šta bi po Vašem mišljenju trebalo da bude fokus ove Asocijacije?

Asocijacija menadžera Crne Gore je važan subjekat u razvoju poslovanja Crne Gore i regiona. Jedan je od partnera Vlade Crne Gore i njenih organa, u procesima regulisanja pitanja od značaja za unapređenje poslovnog ambijenta i ekonomski razvoj. Njegovanje trenutno uočenog fokusa, profesionalni razvoj menadžera, njihova afirmacija, povezivanje i umrežavanje i promocija najboljih poslovnih praksi kompanija i etičko poslovanje treba da ostane suština djelovanja Asocijacije.

    4. How do you evaluate the work of AMM and what do you suggest that AMM should focus on? 

The Association of Montenegrin managers is an important subject on the business development of Montenegro and the region. It is one of the social partners of the Government of Montenegro and its bodies, in the processes of issues regulation, relevant to improving the business environment and economic development. Nurturing currently perceived focus, professional development of managers, their affirmation, connecting and networking, and promotion of best business practices of companies and ethical business should persist as the core.

    5. Novogodišnja poruka menadžerima i preduzetnicima

Želim vam veoma uspješnu Novu godinu uz nadu se da će naredna godina na globalnom nivou biti ispunjena prije svega zdravljem i novim dostignućima koja će vam donijeti veliki uspjeh. Čini se da je borba protiv COVID-a 19 iz trke prerasla u maraton, zato je potrebno da i dalje budete jaki kako bi bezbjedno prebrodili ovaj period.

Jugopetrol Vam želi puno radosti i sreće tokom ovih prazničnih dana.

    5. New Year’s message to managers and entrepreneurs

Wishing you a very prosperous New Year and hope that the upcoming year globally will be filled with health in the first place, and new achievements that will bring you huge success. It seems like we are no longer facing a race against Covid, but a marathon, so keep your stamina and strength to make it through safely. 

Jugopetrol wishes you a lot of joy and happiness during this holiday season. 

Share this: