office@amm.co.me +382 67 933 000

Autor teksta: Žarko Ivanović, osnivač Centra za psihološko savjetovanje – OkTA i član Odbora za HR, trening i edukaciju u AMM-u

Liderstvo u doba krize – psihološki aspekti i emocionalna pismenost

Krize kao što je pandemija korona virusa potenciraju liderske odgovore i reakcije. U takvim situacijama, očekuje se od kompetentnih i inteligentnih pojedinaca da pokažu put i strategiju kuda i kako se nositi sa brojnim izazovima. Jedan od odgovora koji se pokazao značajnim u sada već jednogodišnjem iskustvu koje imamo na globalnom nivou, jeste emocionalno inteligentno liderstvo. Neka istraživanja i praksa pokazuju da su emocionalno inteligentni lideri bili najuspješniji, jer su prepoznali i imali vještine i znanja da na pravi način artikulišu psihološke aspekte krize, a kojima svakako pripadaju stres, anksioznost, strah, motivacija.   

U psihologiji i psihoterapiji često govorimo o tri nivoa komunikacije: socijalni nivo – vidljivi nivo, ono što je izgovoreno, psihološki nivo – ono što se ne vidi i nije izgovoreno, i nesvjesni nivo – ono za što se vjeruje da nije razumljivo i dostupno svijesti. Takođe, u psihologiji znamo da se najveći broj odluka, zaključaka i završnica dešava na psihološkom nivou. Zbog toga je važno da lideri razumiju sve nivoe komunikacije, jer su samo tako u prilici da upravljaju procesima, motivacijom i komunikacijom, i usmjeravaju je u zdravom i funkcionalnom smjeru, smjeru povezanom sa ciljevima.

U suprotnom, naročito u doba krize, postoji ozbiljan rizik da propuste da vide i urade nešto sa nagomilanim emocijama, strahom, stresom, otporom, koji nije vidljiv na površini, a zapravo značajno utiče i na same lidere, na njihove timove, na produktivnost itd.

Najuspješniji lideri u savremenom dobu razumiju ovaj psihološki aspekt i intenzivno rade na sebi i edukuju se u polju emocionalne pismenosti. Odnosi se na lidere u svim granama javnog života, politici, ekonomiji, kompanijama i drugim organizacionim sistemima.      

Studije su pokazale da nivo saznajne inteligencije (IQ), u najboljem slučaju, ima samo 20% udjela u faktorima koji određuju uspjeh u životu. Emocionalna inteligencija (EI) je ujedno i poseban kapacitet koji određuje koliko dobro umijemo da iskoristimo ostale vještine koje posjedujemo. Ljudi sa izrazito razvijenim emocionalnim vještinama su generalno zadovoljniji životom i bolje vladaju svojim mislima, što dalje unapređuje produktivnost. Ljudi koji nemaju kontrolu nad svojim emocijama vode unutrašnje borbe koje inhibiraju njihovu sposobnost da jasno razmišljaju i koncentrišu se na svoj posao. Za učinak na poslu, naročito u doba krize, važnija je EI od IQ.

 

 

 

 

 

Share this: