office@amm.co.me +382 67 933 000

Autorka teksta: Slađana Đurović, direktorica Sektora za ljudske resurse u Crnogorskom Telekomu i predsjednica Odbora za HR, trening i edukaciju u AMM-u

Odbor za HR, trening i edukaciju u okviru Asocijacije menadžera kao podrška za odgovore izazovima novog vremena

Dinamičko okruženje u kom živimo, česta promjena trendova života i rada traži od pojedinca da bude adaptibilan i fleksibilan kako bi bio i ostao aktuelan i atraktivan na tržištu rada. Kad jednom uđete na tržište rada zadržavanja stečenih pozicija podrazumijeva stalno unapređivanje znanja i vještina, i sposobnost da ih primijenite u različitom kontekstu. Tako da je spremnost na takozvano doživotno učenje, nova, visoko cijenjena osobina kadrova na koje će se naše društvo oslanjati u budućnosti.

Znanje koje stičemo u srednjim školama i na fakultetima nije više dovoljno da pruži sigurnu poziciju tokom radne karijere. Već sada se može naslutiti trend porasta potrebe za većim praktičnim znanjem i informisanošću, jer stručnjaci najavljuju da će to postati jedni od najznačajnijih faktora uspjeha u globalnoj ekonomiji tokom 21. vijeka. S tim u vezi, mislim da je sad pravi momenat za aktivniju ulogu Odbora za edukaciju i HR u okviru Asocijacije menadžera, kako bi dali podršku pojedincima iz poslovnog svijeta, koji žele da čuju praktične savjete od pomoći da adekvatno odgovore izazovima novog vremena, u eri znanja.

Učiti brže od drugih predstavlja osnovnu pretpostavku ekonomskog i društvenog opstanka za pojedinca, organizaciju i državu, a kad imate kulturu u kojoj se znanje nesebično dijeli i formate u kojima se to omogućava onda je to dobar početak. Upravo to će biti zadatak Odbora u budućnosti, da kroz svoje aktivnosti stvori okvir u kom će to biti moguće.

Ono što me posebno raduje je što će rad Odbora biti zasnovan na saradnji iskusnih HR stručnjaka iz uspješnih kompanija širom zemlje, iz raznih industrija, ali i samostalnih preduzetnika i eksperata koji su se odlučili baviti srodnim zanimanjima, čiji je doprinos u Odboru na dobrovoljnoj osnovi. Ta sinergija biće korisnih ideja koje će Odbor promovisati kroz svoje aktivnosti. To se naročito odnosi na segment ljudskih resursa i menadžmenta koji, bez kontinuiranog sticanja novih znanja i vještina ne može lako da odgovori izazovima današnjeg poslovnog okruženja. Nadamo se da će inicijative Odbora biti podrška stvaranju moderne preduzetničko – poslovne infrastrukture u Crnoj Gori i dodatna potpora za unapređenje poslovanja u industrijama na koje se oslanja naša ekonomija.

Članovi su istovremeno i predstavnici kompanija koji ulažu u znanje svojih kadrova, jer razumiju da je to najisplativija investicija. Vjerujemo i da će poslužiti kao primjer ostalim kompanijama da razumiju da je ulaganje u znanje sopstvenih kadrova preduslov održivom poslovanju svakog sistema.

Činjenica da imamo skup različitih generacija među članovima tima, trebalo bi takođe da nam pomogne da kreiramo sadržaje koji će biti zanimljivi i Milenijalcima, kao budućoj dominantnoj generaciji u poslovnom svijetu. 

Članove odbora čine sledeće kolege: Tatjana Keković, direktorica Službe ljudskih resursa – Erste banka; Žana Zeković, HR direktorica – Regent Porto Montenegro; Antonia Kelava, menadžerka ljudskih resursa – Luštica Development; Sonja Rakočević, HR direktorica – Mercator CG; Ivana Jovanović, HR poslovna partnerka – Neregelia; Biljana Radusinović, direktorica ljudskih resursa – Telenor; Dragana Ratković, direktorica Sektora za HR – Mtel; Bojana Tomić, HR menadžerka – TV Vijesti; Emil Katana, HR menadžer- Rudnik uglja Pljevlja; Ljiljana Mršović– šefica samostalne službe za ljudske resurse – Sava osiguranje; Žarko Ivanović, osnivač – Centar za psihološko savjetovanje – OkTA; Anastasija Boljević, generalna sekretarka – Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore; Jadranka Đurković, pomoćnica direktora za obuku i razvoj kadrova – Uprava za kadrove Crne Gore; Dejan Boričić, direktor operativnog sektora- Finance Plus; Jelena Vuletić, osnivačica – Balance to business.

Share this:

Andjela Radosavovic