office@amm.co.me +382 20 230 778

2. Kongres evropskih menadžera 30.11. – 02.12.2017. godine, hotel Westin, Zagreb

Predsjedništvo AMSEE – Asocijacije menadžera Jugoistočne Evrope, donijelo je odluku da se zbog organizaciono-tehničkih razloga 2. Kongres održi 30.11. – 02.12. 2017. godine u hotelu Westin Zagreb.

Domaćin Kongresa CROMA – Hrvatska udruga menadžera, u saradnji sa suorganizatorima HGK – Hrvatskom gospodarskom komorom, EMA – Evropskom Menadžment Asocijacijom, AMSEE- Asocijacijom menadžera Jugoistočne Evrope, AMM – Asocijacijom menadžera Crne Gore, priprema detalje programa rada, ali je izvjesno da će tematski okvir biti vezan uz post Brexit realnost i trendove na zajedničkom tržištu EU, tj. uz one izazove koji se tiču svih menadžera i preduzetnika, i poslovanja njihovih kompanija.

Učešće u radu 2. Kongresa najavio je veći broj glavnih menadžera, članova uprava i predsjednika vodećih evropskih i globalnih korporacija.

U fokusu panel diskusije će biti pitanje: “Zašto nam je potreban jedinstveni Evropski kodeks korporativnog menadžmenta za poslovanje na tržištu EU”.

Nakon krupnih korporativnih skandala i finansijskih malverzacija, fenomena dezindustrijalizacije i masivne nezaposlenosti mladih širom EU, te rastućih dezintegrirajućih tendencija u ekonomskim politikama na ovom tlu, nalazimo se u prelomnom trenutku procesa razvoja tržišta EU i kritičnoj situaciji kada je potrebno čuti glas poslovnih ljudi i njihovu viziju o kvalitetu poslovanja na zajedničkom tržištu u neposrednoj budućnosti.

U izradi je zvanična web prezentacija 2. Kongresa o čemu ćemo vas blagovremeno obavijestiti kako bi se na vrijeme registrovali i uzeli učešće na Kongresu.

Share this: