office@amm.co.me +382 67 933 000

Blog Archives

Budimir Raičković je diplomirani ekonomista, predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore AMM i Asocijacije menadžera Jugoistočne Evrope AMSEE, akreditovani predstavnik Caux Round Table Global Dialogue za Jugoistočnu Evropu, član Izvršnog komiteta Evropske konfederacije menadžera CEC, na čelu je Odbora direktora kompanije Finance Plus. U dosadašnjoj karijeri pokrivao je odgovorne pozicije u sektoru bezbijednosti, diplomatiji, domaćim i

15/09/2016
No Comments