office@amm.co.me +382 67 933 000

Blog Archives

Budimir Raičković je diplomirani ekonomista, predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore AMM i Asocijacije menadžera Jugoistočne Evrope AMSEE, akreditovani predstavnik Caux Round Table Global Dialogue za Jugoistočnu Evropu, član Izvršnog komiteta Evropske konfederacije menadžera CEC, na čelu je Odbora direktora kompanije Finance Plus. U dosadašnjoj karijeri pokrivao je odgovorne pozicije u sektoru bezbijednosti, diplomatiji, domaćim i

15/09/2016
No Comments

Zoran Savić, rođen je 1975. godine. Završio je Fakultet za poslovne studije, na odsjeku za osiguranje i bankarstvo. Zaposlen je u Sava osiguranju AD Podgorica od juna 2010. godine, na poziciji šefa Službe za poslovno osiguranje, da bi od juna 2011. godine preuzeo funkciju direktora Sektora za prodaju osiguranja. Prije dolaska u Sava Montenegro, u

22/09/2016
No Comments

Dr Vinko Nikić je u Lovćen banci od njenog osnivanja, od avgusta 2014. godine. Za angažman u Lovćen banci ga je preporučilo 20-ogodišnje iskustvo na različitim rukovodećim pozicijama, od čega više od 15 godina u oblasti računovostva i finansija. Trenutna pozicija glavnog izvršnog direktora Lovćen banke podrazumijeva ovlašćenja u izvršnom rukovođenju bankom, predstavljanju i zastupanju banke, upravljanju ljudskim i

22/09/2016
No Comments

Marijana Kadić Bojanić je izvršna direktorica televizije Vijesti i Daily press-a u okviru kojeg rade dnevni list Vijesti i portal Vijesti. Mediji pod brendom Vijesti su mediji sa najvećim povjerenjem, televizija Vijesti, u kojoj je bila urednica, je godinama najgledanija televizija u Crnoj Gori dok je portal, od osnivanja, cijelu deceniju, daleko najčitanji u zemlji.

23/09/2016
No Comments

Vladan Tabaš rođen je 1965. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Pljevljima, a Elektrotehnički fakultet, u Podgorici. Za vrijeme studija bio je student prodekan fakulteta i student prorektor univerziteta. Informatičku karijeru je započeo kao student održavanjem PC opreme na Tehničkim fakultetima i kao predavač na prvim IT kursevima u Crnoj Gori

23/09/2016
No Comments

Radovan Radulović je rođen 1960. godine u Danilovgradu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Svoje visoko obrazovanje stekao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a na Univerzitetu Crne Gore zvanje menadžera u carinama, špediciji i osiguranju. Karijeru je otpočeo u Crnagoracoop fabrici kafe i slatkiša u Danilovgradu, gdje je radio od 1983. do 1996.

23/09/2016
No Comments

Nebojša Šćekić rođen je 1971. godine u Beranama. Ekonomski fakultet je završio u Podgorici. Profesionalnu karijeru je započeo u mikrofinansijskoj instituciji Microcredit Montenegro u Podgorici kao agent za kredite, a godinu dana kasnije i kao šef glavne ekspoziture u Podgorici. Od sredine 2002. godine radio je u Opportunity banci i pokrivao poziciju Direktora sektora za upravljanje

23/09/2016
No Comments

Član Upravnog odbora i CEO Foruma Permanent link to this post (7 words, estimated 2 secs reading time)

27/02/2017
No Comments

Članica Upravnog odbora i CEO Foruma Permanent link to this post (7 words, estimated 2 secs reading time)

17/10/2018
No Comments

Zoran Milovanović rođen je u Kruševcu 1972. godine. Nakon završene Matematičke gimnazije u Kruševcu diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine. Njegova impresivna karijera započinje u Telekomu Srbija gdje je radno angažovan na liderskim pozicijama u periodu od 1996. do 2016. godine. Vršio je funkciju direktora u različitim Sektorima Telekoma Srbija. Na

29/11/2023
No Comments