office@amm.co.me +382 67 933 000

Blog Archives

Članica Upravnog odbora Permanent link to this post (4 words, estimated 1 secs reading time)

17/10/2018
No Comments

Član Upravnog odbora Permanent link to this post (4 words, estimated 1 secs reading time)

17/10/2018
No Comments

Član Upravnog odbora Permanent link to this post (3 words, estimated 1 secs reading time)

17/02/2017
No Comments

Član Upravnog odbora Permanent link to this post (3 words, estimated 1 secs reading time)

17/02/2017
No Comments

Članica Upravnog odbora Permanent link to this post (4 words, estimated 1 secs reading time)

19/03/2021
No Comments

Članica Upravnog odbora, Članica Odbora za HR, trening i edukaciju Permanent link to this post (11 words, estimated 3 secs reading time)

23/09/2016
No Comments

Članica Upravnog odbora Permanent link to this post (4 words, estimated 1 secs reading time)

06/12/2019
No Comments

Mr Nemanja Nikolić je rođen u Nikšiću 1979. godine. Fakultetsko obrazovanje stekao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici na kome je diplomirao 2002. godine, a magistrirao 2005. godine na tezi „Restrukturiranje preduzeća – case study turističkog preduzeća“. Svoj radni angažman počeo je 2002. godine u Fondu za razvoj Crne Gore u kome je radio sve

15/03/2021
No Comments

Član Upravnog odbora Permanent link to this post (3 words, estimated 1 secs reading time)

27/02/2017
No Comments

Članica Upravnog odbora Permanent link to this post (4 words, estimated 1 secs reading time)

22/09/2016
No Comments