office@amm.co.me +382 67 933 000

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora o ustanovljavanju stalne godišnje nagrade br. 1068 od 12.12.2016. godine, Asocijacija menadžera Crne Gore dana 22.12.2023. godine raspisuje:

Javni konkurs

za

Izbor najuspješnijih menadžera/ki, preduzetnika/ca za i poslodavaca za 2023. godinu

I Nagrade će biti dodijeljene u sledećim kategorijama:

 1. Menadžer/ka godine u mikro preduzećima;
 2. Menadžer/ka godine u malim preduzećima;
 3. Menadžer/ka godine u srednjim preduzećima;
 4. Menadžer/ka godine u velikim preduzećima i akcionarskim društvima;
 5. Menadžer/ka godine u preduzećima koja su u većinskom vlasništvu države;
 6. Menadžer/ka godine u javnim institucijama, ustanovama i lokalnim upravama;
 7. Menadžer/ka godine u oblasti korporativnog upravljanja;
 8. Mladi menadžer/ka godine (do 35 godina);
 9. Projekt menadžer/ka godine (najbolje vođeni projekat);
 10. Nagrada za životno djelo;
 11. Preduzetnik/ca godine;
 12. Najbolja institucija/kompanija za obrazovanje i edukaciju menadžera;
 13. Poslodavac godine – Naj poslodavac po mjeri djece i porodice.

II Prijedloge mogu uputiti članovi i partneri AMM-a, poslovna udruženja, kompanije, zaposleni i sindikati, javne institucije, lokalne uprave, strukovne organizacije i pojedinci na e-mail adresu office@amm.co.mesa naznakom „Nominacija”.

III Kandidatkinje i kandidati mogu biti crnogorski i strani državljani koji posluju na teritoriji Crne Gore. Rok za podnošenje prijava je 16.02.2024. godine.

IV Odluku o laureatima i specijalnim priznanjima u različitim kategorijama će donijeti Upravni odbor, na predlog Predsjedništva AMM-a, a centralna svečanost uručenja nagrada planirana je za početak maja 2024. godine.

Predsjedništvo može Upravnom odboru predložiti nagrade i priznanja i u kategorijama koje nijesu obuhvaćene javnim konkursom, ukoliko procijeni da su iste od značaja za članstvo, misiju, viziju i ciljeve AMM-a.