office@amm.co.me +382 67 933 000

U skladu sa Pravilnikom Izbora najuspješnijih menadžera i preduzetnika godine br. 1068/1 od 26.12.2016. godine, a odlukom Upravnog odbora Asocijacije menadžera Crne Gore, dana 29.12.2022. godine donijeta je odluka o raspisivanju:

Javnog konkursa

za

Izbor najuspješnijih menadžera/ki i preduzetnika/ca za 2022. godinu

I Nagrade će biti dodijeljene u sledećim kategorijama:

 1. Menadžer/ka godine u mikro preduzećima;
 2. Menadžer/ka godine u malim preduzećima;
 3. Menadžer/ka godine u srednjim preduzećima;
 4. Menadžer/ka godine u velikim preduzećima i akcionarskim društvima;
 5. Menadžer/ka godine u preduzećima koja su u većinskom vlasništvu države;
 6. Menadžer/ka godine u javnim institucijama, ustanovama i lokalnim upravama;
 7. Menadžer/ka godine u oblasti korporativnog upravljanja;
 8. Mladi menadžer/ka godine (do 35 godina);
 9. Projekt menadžer/ka godine (najbolje vođeni projekat);
 10. Nagrada za životno djelo;
 11. Preduzetnik/ca godine;
 12. Najbolja institucija/kompanija za obrazovanje i edukaciju menadžera.
 13. Poslodavac godine – Naj poslodavac po mjeri djece i porodice

II Prijedloge mogu uputiti članovi i partneri AMM-a, poslovna udruženja, kompanije, zaposleni i sindikati, javne institucije, lokalne uprave, strukovne organizacije i pojedinci na e-mail adresu office@amm.co.mesa naznakom „Nominacija”.

III Kandidatkinje i kandidati mogu biti crnogorski i strani državljani koji posluju na teritoriji Crne Gore. Rok za podnošenje prijava je 22.02.2023. godine.

IV Odluku o laureatima i specijalnim priznanjima u različitim kategorijama će donijeti Upravni odbor, na predlog Izvršnog odbora AMM-a, a gala svečanost uručenja nagrada planirana je za kraj aprila/početak maja 2023. godine.

Izvršni odbor može Upravnom odboru predložiti nagrade i priznanja i u kategorijama koje nijesu obuhvaćene javnim konkursom, ukoliko procijeni da su iste od značaja za članstvo, misiju, viziju i ciljeve AMM-a.