office@amm.co.me +382 20 230 778

Na osnovu člana 41 Statuta Asocijacije menadžera Crne Gore, Upravni odbor je na sjednici održanoj 14.12.2017. godine donio odluku da raspiše:

JAVNI KONKURS

za

Izbor najuspješnijih menadžera i preduzetnika 2017. godine

 

Nagrade će biti dodijeljene u sledećim kategorijama:

1. Menadžer godine u mikro preduzećima
2. Menadžer godine u malim preduzećima
3. Menadžer godine u srednjim preduzećima
4. Menadžer godine u velikim preduzećima i akcionaskim društvima
5. Projekt menadžer godine (najbolje vođeni projekat)
6. Menadžer godine u preduzećima koja su u većinskom vlasništvu države
7. Menadžer godine u javnim institucijama, ustanovama i lokalnim upravama
8. Mladi menadžer godine (do 35 godina)
9. Menadžer godine – nagrada za životno djelo
10. Preduzetnik godine
11. Najbolja institucija za obrazovanje i edukaciju menadžera

I  Kriterijumi za dodjelu nagrada:

1.    Poslovni rezultati kompanije u 2017. godini
2.    Poslovna biografija kandidata

II  Bliže informacije o obrascima za kandidaturu možete dobiti putem tel. 020 230 778, +382 69 237 599 ili na  sajtu Asocijacije menadžera Crne Gore amm.co.me

III  Pisane prijedloge mogu uputiti članovi i partneri AMM-a, poslovna udruženja, kompanije, zaposleni i sindikati, javne institucije, lokalne uprave, strukovne organizacije i preko aplikacione forme (amm.co.me/nominacija-kandidata).

IV Konkursni postupak sprovodi stručni žiri, a konačne odluke o predloženim laureatima donosi Upravni odbor AMM-a.

V Rok za podnošenje prijava je 28. februara 2018. godine.

VI Nagrade će biti dodijeljene na svečanoj ceremoniji AMM-a, koja će se održati 26. aprila 2018. godine.

VII Kompanije finalista mogu podržati produkciju i organizaciju događaja u skladu sa mogućnostima i zavisno od sopstvene procjene marketinškog i/ili PR interesa, a laureati nagrada i priznanja su gosti AMM-a.

VII Pokrovitelj događaja je Vlada Crne Gore.