office@amm.co.me +382 67 933 000

Međunarodni dan telekomunikacija i informacionog društva

Na današnji dan, 17. maja 1865. godine potpisana je prva Međunarodna telegrafska konvencija. Na isti dan (s očiglednim razlogom i ne slučajno) u Parizu je 1969. godine formirana Međunarodna telekomunikaciona unija (ITU) na čiji je predlog 2006. godine Skupština Ujedinjenih nacija (UN) donijela rezoluciju (A/RES/60/252) kojom je propisano da se i Svjetski dan informacionog društva slavi svake godine na isti datum.

Svaki 17. maj je prilika da se više govori o podizanju svijesti o tome koliko korišćenjem Interneta i informacionih i komunikacionih tehnologija možemo značajno doprinijeti razvoju društva u cjelini i njegovoj digitalnoj trnasformaciji.

Odbor za digitalnu transformaciju Asocijacije menadžera Crne Gore (ODT), koji je formiran prije manje od godinu dana, ima programski zadatak i definisane ciljeve da svojim aktivnostima promoviše vrijednosti digitalnog društva i pomogne kompanijama i insitucijama na putu digitalne transformacije.

U ljudskoj istoriji energija je bila neprikosnoveni resurs neophodan ne samo za život, već i za razvoj ljudskog društva. Od energije sunca, vatre, vode do nafte ljudsko društvo je koristilo prirodne fenomene i prilagođavalo ih svojim potrebama pokušavajući da ih zauzda, transformiše, prilagodi i kontroliše. Razvojem čovječanstva pored resursa dobijenih iz prirode, generisan je novi, po značaju ravan prethodnima – informacija. INFORMACIJA KAO RESURS. Kroz istoriju količina informacija raste eksponencijalno i u posljednjih pedeset godina istih je generisano više nego u proteklih 5000 godina. Od 1985. godine količina informacija u svijetu udvostručavala se svakih pet godina, a danas je taj period i kraći. Potreba efikasnijeg upravljanja analitikom, primjenama i distribucijom informacija rezultirala je razvojem računara krajem četrdesetih godina prošlog vijeka. To je početak novog digitalnog doba i četvrte industrijske revolucije, odnosno industrije 4.0 kako je zovu informatičari. To je i početak digitalne transformacije čovječanstva.

Digitalna transformacija je najbrži put u informaciono društvo. Svi elementi od značaja za razvoj informacionog društva su istovremeno i pretpostavke za njegovu digitalnu transformaciju:

–          Razvoj, raspoloživost i dostupnost telekomunikacione infrastrukture, odnosno njenih segmenata koji omogućavaju i defiišu internet pristup;

–          Razvoj i dostupnost servisa državne uprave, lokalnih samouprava, banaka i drugih finansijskih institucija, kao i kompanija iz domena proizvodnje, trgovine, turizma i uslužnih djelatnosti;

–          Postojeći pravni okvir, njegovo unapređivanje i prilagođavanje dinamičkim promjena koje donosi digitalizacija svih elemenata društvenog i privrednog života;

–          Intenzivan razvoj ljudskih resursa, dinamičke promjene obrazovnog sistema, stalna edukacija građana i kompanija kroz elemente formalnog i neformalnog obrazovanja i kontinuirana promocija informacionog društva;

–          Razvoj IT sektora u Crnoj Gori.

Crna Gora poslednjih godina postiže zapažene rezultate u digitalizaciji, prije svega na polju izgradnje digitalne infrastrukture, posebno telekomunikacione. Napredujemo u broju i kvalitetu digitalnih servisa raspoloživih građanima i privredi, ali je neophodno raditi na podizanju nivoa informatičkog obrazovanja, pa i informatičke kulture u cjelini.

ODT će u narednom periodu organizovati nekoliko radionica i predavanja na temu digitalizacije u Podgorici i Pljevljima.

Share this: