office@amm.co.me +382 20 230 778

Nagrade i kategorije

Odlukom Upravnog odbora AMM od 14.12.2017. godine raspisuje se

JAVNI KONKURS

za

Izbor najuspješnijih menadžera i preduzetnika u Crnoj Gori za 2017. godinu

Nagrade će biti dodijeljene u sledećim kategorijama:

 1. Menadžer godine u mikro preduzećima
 2. Menadžer godine u malim preduzećima
 3. Menadžer godine u srednjim preduzećima
 4. Menadžer godine u velikim preduzećima i akcionarskim društvima
 5. Projekt menadžer godine (najbolje vođeni projekat)
 6. Menadžer godine u preduzećima koja su u većinskom vlasništvu države
 7. Menadžer godine u javnim institucijama, ustanovama i lokalnim upravama
 8. Mladi menadžer godine (do 35 godina)
 9. Menadžer godine – nagrada za životno djelo
 10. Preduzetnik godine
 11. Najbolja institucija za obrazovanje i edukaciju menadžera

Kategorizacija preduzeća

Kategorija Broj zaposlenih Godišnji prihod Aktiva
Mikro preduzeće do 10 do 700.000 € do 350.000 €
Malo preduzeće 11-50 700.000 € – 8 mil € 350.000 € – 4 mil €
Srednje preduzeće 51-250 8 mil – 40 mil € 4 mil € – 20 mil €
Veliko preduzeće* preko 250 preko 40 mil € preko 20 mil €

* Sva akcionarska društva su raspoređena u kategoriju velikih preduzeća

* Preduzeće se razvrstava u najveću kategoriju za koju ispunjava jedan od tri uslova