office@amm.co.me +382 67 933 000

Nagrade i kategorije

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora o ustanovljavanju stalne godišnje nagrade br. 1068 od 12.12.2016. godine, Asocijacija menadžera Crne Gore dana 22.12.2023. godine raspisuje:

Javni konkurs

za

Izbor najuspješnijih menadžera/ki, preduzetnika/ca za i poslodavaca za 2023. godinu

Nagrade će biti dodijeljene u sledećim kategorijama:

 1. Menadžer/ka godine u mikro preduzećima;
 2. Menadžer/ka godine u malim preduzećima;
 3. Menadžer/ka godine u srednjim preduzećima;
 4. Menadžer/ka godine u velikim preduzećima i akcionarskim društvima;
 5. Menadžer/ka godine u preduzećima koja su u većinskom vlasništvu države;
 6. Menadžer/ka godine u javnim institucijama, ustanovama i lokalnim upravama;
 7. Mladi menadžer/ka godine (do 35 godina);
 8. Projekt menadžer/ka godine (najbolje vođeni projekat);
 9. Menadžer/ka godine u oblasti korporativnog upravljanja
 10. Nagrada za životno djelo;
 11. Preduzetnik/ca godine;
 12. Najbolja institucija/kompanija za obrazovanje i edukaciju menadžera;
 13. Poslodavac godine – Naj poslodavac po mjeri djece i porodice.

Kriterijumi za dodjelu godišnje nagrade su:

 1. Poslovni rezultati kompanije/institucije u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada: 
 • Ukupan prihod
 • Neto dobit
 • Ukupne investicije
 • Broj zaposlenih

 

2. Filantropske aktivnosti i društveni angažman

3. Poslovna biografija kandidata

Za dodjelu nagrade u kategoriji Poslodavac godine – Naj poslodavac po mjeri djece i porodice, Asocijacija menadžera će se rukovoditi posebnim smjernicama usmjerenim ka politikama na radnom mjestu prilagođenim djeci i porodici.