office@amm.co.me +382 20 230 778

Nominacija kandidata

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora AMM od 10.12.2019. godine kandidate za nagrade
mogu nominovati članovi i partneri AMM-a, poslovna udruženja, kompanije, zaposleni, javne
institucije i pojedinci.

Na ovoj stranici možete nominovati kandidata za jednu od nagrada za menadžera godine.
Možete predložiti više kandidata.

Podaci o podnosiocu predlogaPodaci o kandidatu


Kategorija za koju predlažete kandidata * (možete označiti više kategorija)

* Ukoliko Vi kao predlagač ne znate ili nemate neki od traženih podataka, ostavite rubriku neispunjenu.