office@amm.co.me +382 67 933 000

Skupština

Skupština je najviši organ upravljanja AMM-a, a čine je svi članovi.

Nadležnosti:

 • usvaja Statut, kao i izmjene i dopune Statuta;
 • usvaja druge opšte akte Udruženja
 • bira i razrješava Predsjednika Skupštine
 • bira i razrješava Predsjednika Udruženja;
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora na predlog predsjednika Udruženja.
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora;
 • razmatra i usvaja izvještaj Nadzornog odbora;
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izvještaj;
 • odlučuje o statusnim promjenama i prestanku rada udruženja.
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruženja
 • donosi Poslovnik o svom radu

Predsjednik Skupštine

Predsjednik

Upravni odbor

Nadzorni odbor

Izvršni odbor