office@amm.co.me +382 20 230 778

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ Asocijacije, koji se stara o sprovođenju ciljeva koji su utvrđeni Statutom.

Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.Radom Upravnog odbora rukovodi Predsjednik AMM-a.

Budimir Raičković
Slavoljub Popadić
Zoran Savić
Radovan Radulović
Vinko Nikić
Stevan Milić
Arsenije Boljević
Aleksa Lukić
Ivan Karadžić
Goran Jevrić
Biljana Bogovac
Miloš Miketić
Danilo Orlandić
Goran Đurović
Ljilja Pižurica
Milutin Đuranović
Matjaž Božič
Ranko Jovović
Verica Maraš
Marijana Bojanić Kadić
Vladimir Lučić
Dejana Ponoš
Nebojša Perović
Biljana Radusinović
Radovan Samardžić
Veliša Stamatović
Nebojša Šćekić
Vladan Tabaš
Zarija Franović
Slobodan Stanišić
Jovana Popović