office@amm.co.me +382 20 230 778

Pristupnica

Popunjavanjem i slanjem pristupnice iskazujete zvaničnu kandidaturu za članstvo u Asocijaciji menadžera. Odmah nakon prijema, pristupnica će biti proslijeđena Upravnom odboru Asocijacije na izjašnjavanje, o čijoj odluci ćete biti blagovremeno obaviješteni.

Your Name (required)

Date of birth (required)

Adress (required)

Telephone number (required)

Your Email (required)

Company name (required)

Company profile (required)

Job position (required)

Payment methods (required) QuarterlySemiannuallyAnnually

Management experience (in a few sentences) (required)

Slanjem ove pristupnice obavezujem se da ću poštovati Statut i druga akta Asocijacije i njenih organa.
Dostavljanjem ove pristupnice prihvatam sva prava i obaveze koje mi shodno Statutu kao članu sljeduju, uključujući obavezu redovnog plaćanja članarine, u rokovima koje sam prihvatio/prihvatila. Prihvatam da je pristupnica važeća uz svojeručni potpis (dostavljena u originalu ili skenirana) ili u elektronskoj formi slanjem sa ličnog email naloga.
By submitting this application I commit myself to respect the Statute and other acts of the Association and its bodies.
By sending that application form, I accept all the rights and obligations under the Statute, following me as member, including the obligation of full settlement of membership fee, in terms which I accepted.
I accept that application is valid with handwriting signature (scaned or delivered in original), or in electronic form sent from my personal email account.