office@amm.co.me +382 67 933 000

Konstituisan Odbor za HR, trening i edukaciju Asocijacije menadžera CG

Asocijacija menadžera objedinila HR zajednicu 

  Ljudski resursi osnov napretka Crne Gore 

Održana konsitutivna sjednica Odbora za HR, trening i edukaciju Asocijacije menadžera Crne Gore.

Izvršni odbor Asocijacije menadžera za predsjednicu ovog tijela imenovao je Slađanu Đurović, direktoricu Sektora za ljudske resurse u Crnogorskom Telekomu.

Za članice i članove Odbora imenovane/i su:

Tatjana Keković, direktorica Službe ljudskih resursa – Erste banka;

Žana Zeković, HR direktorica – Regent Porto Montenegro;

Antonia Kelava, menadžerka ljudskih resursa – Luštica Development;

Sonja Rakočević, HR direktorica – Mercator CG;

Ivana Jovanović, HR poslovna partnerka – Neregelia;

Biljana Radusinović, direktorica ljudskih resursa – Telenor;

Dragana Ratković, direktorica Sektora za HR – Mtel;

Bojana Tomić, HR menadžerka – TV Vijesti;

Emil Katana, HR menadžer – Rudnik uglja Pljevlja;

Ljiljana Mršović – šefica samostalne službe za ljudske resurse – Sava osiguranje;

Žarko Ivanović, osnivač – Centar za psihološko savjetovanje – OkTA;

Anastasija Boljević, generalna sekretarka – Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore;

Jadranka Đurković, pomoćnica direktora za obuku i razvoj kadrova – Uprava za kadrove Crne Gore;

Dejan Boričić, direktor operativnog sektora – Finance Plus;

Jelena Vuletić, osnivačica – Balance to business.

Za koordinaciju i saradnju Odbora sa predsjedništvom AMM-a, zaduženi su Slavoljub Popadić i Anđela Radosavović, članovi IO AMM-a.

Za sekretara Odbora imenovan je Momčilo Miketić.

Obraćajući se članicama i članovima Odbora, predsjednik AMM-a Budimir Raičković istakao da je rad Asocijacije menadžera, između ostalog usmjeren na razvoj liderstva i menadžerskih znanja i vještina, te da je HR zajednica formiranjem svog Odbora dobila kvalitetnu i osmišljenu osnovu za svoje djelovanje i organizovanje. Okupiti direktore sektora ljudskih resursa značajnih crnogorskih kompanija iz različitih oblasti, od turizma i hotelijerstva, bankarstva, proizvodnje, osiguranja, finansija, predstavlja priznanje kompanija koje ulažu u ovaj sektor i prepoznavanje kvaliteta i strateškog pristupa koji Asocijacija ima. Crna Gora mora da uloži dodatne napore u razvoju ljudskih resursa u svim oblastima ekonomskog i društvenog djelovanja. Pred nama su mnogobrojni izazovi i HR zajednica i u privredi i u vanprivredi će imati nezaobilaznu i značajnu ulogu.

Pored pomoći kompanijama i razmjeni iskustava stručnjaka iz oblasti HR, Odbor će imati naglašenu ulogu u pomoći i široj poslovnoj zajednici, posebno mikro, malim i srednjim preduzećima koja najčešće nemaju sredstava i nedovoljno ulažu u ovu oblast svog poslovanja, istakao je Raičković.

Predsjednica Odbora Slađana Đurović navela je da je AMM napravila krupan iskorak u organizovanju i povezivanju ljudi iz struke. Takođe, članice i članovi Odbora naglasili su da je formiranjem Odbora napravljen pomak koji će uticati da se na mnogo oranizovaniji način podignu ne samo vještine rukovođenja nego i komunikacijske i ostale vještine neophodne za savremeno poslovanje. Odbor će raditi na podizanju svijesti direktora i vlasnika kompanija o značaju sektora ljudskih resursa za svaku kompaniju bez obzira na veličinu i sektor rada. Poseban fokus će se staviti i na pomoć kompanijama koje nemaju razvijen ovaj sektor, ali i sagledavanju interesovanja i potreba zaposlenih kroz oblikovanja kvalitetnih treninga i edukacija. Na polju razvoja ljudskih resursa treba dati šansi i domaćim kompanijama i stručnjacima koje se bave ovim poslom za šta u Crnoj Gori postoji potencijal.

Zaključeno je da će Odbor uz podršku Asocijacije menadžera osnažiti i saradnju sa naučnim, prosvetnim i obrazovnim institucijama, a sve u cilju podizanja kadrovskih potencijala bez kojih nema napretka ni na ekonomskom ni na društvenom planu.