office@amm.co.me +382 67 933 000

Potpisivanje sporazuma o saradnji između Uprave za kadrove i Asocijacije menadžera Crne Gore

Dana 11. septembra 2015. godine u 10h, u prostorijama Uprava za kadrove, biće potpisan Sporazum o saradnji između Uprave za kadrove i Asocijacije menadžera Crne Gore.

Sporazum će potpisati g-đa Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove i g-din Budimir Raičković, predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore.

Uprava za kadrove i Asocijacija menadžera Crne Gore dijele zajedničke vrijednosti i ciljeve, usmjerene na profesionalno usavršavanje kadrova sa različitim nivoima znanja i vještina kao i razvoju upravljanja ljudskih resursa. Prepoznajući izuzetan potencijal u razmjeni iskustava između Uprave za kadrove sa jedne strane i Asocijacije menadžera Crne Gore sa druge strane, kao i velike mogućnosti za zajedničku saradnju u cilju unapređenja rada državnih institucija i preduzeća u državnom vlasništvu, došlo je do uspostavljanja saradnje između ove dvije institucije.

Uprava za kadrove i Asocijacija menadžera Crne Gore će kroz zajedničke konsultacije nastojati da identifikuju prioritete saradnje za 2015. i 2016. godinu kao i konkretne aktivnosti koje su usmjerene na ostvarivanje tih prioriteta i ciljeva.

Datum: 08/09/2015