office@amm.co.me +382 67 933 000

Saopštenje Predsjednika CEC Konfederacije evropskih menadžera

Saopštenje Predsjednika CEC Konfederacije evropskih menadžera gdina Ludgera Ramme, podržano od strane AMM-a:
Zahtijevamo uravnoteženu preraspodjelu izbjeglica u Evropi
CEC Konfederacija evropskih menadžera poziva na reakciju na nivou EU sa ciljem pojačavanja napora za promociju formiranja sveobuhvatnog evropskog azila, kao i kreiranja izbjegličke i imigracijske politike. Iz perspektive donosioca odluka, kombinacija brzog djelovanja i razumnih imigracionih pravila su od značaja. U ove svrhe, Predsjednik CEC-a Ramme uputio je poziv političkim liderima za:“ Ciljanom uravnoteženom preraspodjelom izbjeglica u Evropi i bržu i sistematičniju repatrijaciju ekonomskih migranata.“
S obzirom na dramatične događaje u Mađarskoj i u mediteranskoj regiji, CEC Konfederacija evropskih menadžera upućuje jedinstven poziv političkim liderima, privrednicima i građanstvu da se zajedničkim snagama suoče sa izbjegličkom krizom. Solidarnost i saradnja između evropskih zemalja članica je neophodna.
“Rješenje pitanja izbjeglica će biti jedan od najvećih izazova našeg vremena. Obavezni smo na rješenje ovog problema u duhu solidarnosti i na temeljima evropskih vrijednosti koje svi dijelimo “, kazao je Predsjednik CEC-a Ludger Ramme. Mnogi građani su se već na impresivan način uključili u aktivnosti vezane za podršku izbjeglicama. Mora biti jasno da Evropa sama po sebi ne može izliječiti sve patnje u svijetu.
Trajno rješenje ove krize ne može biti moguće bez prethodnog otklanjanja upravo onih uzroka koji su podstakli mase da napuste svoje domove u zemljama svog porijekla.
Iako će ovaj vid djelovanja nesumnjivo podrazumijevati duži vremenski period, CEC Konfederacija evropskih menadžera smatra da se mora učiniti sve da se riješi sam korijen problema masovnih migracija u zemljama porijekla izbjeglica.
U tom smislu, vjerujemo da države članice Konfederacije i predstavnici na nivou EU mogu djelovati brže i sveobuhvatnije sa ciljem pomoći i olakšavanja situacije mnogim, patnjom pogođenih ljudskih bića.nas logo

Datum: 16/09/2015