office@amm.co.me +382 67 933 000

AMM članica novoosnovanog Poslovnog savjeta za prava djeteta UNICEF-a

Privatni sektor ima presudnu ulogu u izgradnji društva u kojem svako dijete ostvaruje sva svoja prava. Iz tog razloga, UNICEF je osnovao Poslovni savjet za prava djeteta koji će omogućiti saradnju s privatnim sektorom kako bi se ujedinili napori i resursi za društveno odgovorne inicijative koje će dovesti do konkretnih, održivih i pozitivnih promjena u životima djece.
 
Cilj Poslovnog savjeta za prava djeteta nije prikupljanje sredstava za UNICEF, već ulaganje sredstava direktno za djecu kroz lakšu koordinaciju i zajedničke akcije privatnog sektora i UNICEF-a, koje će doprinijeti rješavanju prioritetnih pitanja prava djeteta u zemlji. Efektivnije učešće privatnog sektora postalo je neophodno tokom krize COVID-a-19, jer je ona povećala siromaštvo dece, rizik od nasilja i probleme mentalnog zdravlja, a rezultirala je i krizom učenja.
 
Zahvaljujući Poslovnom savjetu za prava djeteta, umjesto da djeluju same i daju male doprinose, kompanije će sada moći da dogovore zajedničke akcije koje će svi podržavati istovremeno i na taj način napraviti veću promjenu za djecu.
 
Svi članovi Poslovnog savjeta za prava djeteta prošli su UNICEF-ovu standardnu analizu partnera iz privatnog sektora i novi članovi mogu biti primljeni pod uslovom da ispunjavaju UNICEF-ove globalne kriterijume za saradnju s kompanijama. Sada sedam poslovnih udruženja (pored Asocijacije menadžera Crne Gore, Privredna komora, Savjet stranih investitora Crne Gore, Udruženje banaka, AmCham, ICT Cortex i Rotari klubovi Crne Gore) i najuticajnije kompanije iz privrednih grana koje se smatraju strateškim za poboljšanje dobrobiti djece i porodica (Crnogorska komercijalna banka, Crnogorski Telekom, Telenor, Mtel and Mercator-CG) imaju svoje predstavnike u Poslovnom savjetu za prava djeteta.