office@amm.co.me +382 67 933 000

Menadžeri dali podršku unapređenju obrazovanja

Ministar prosvjete dr Damir Šehović i predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Raičković potpisali su protokol o saradnji kojim je, između ostalog, predviđena saradnja na obuci studenata i učenika, ali i obuke za menadžere iz oblasti prosvjete sa akcentom na direktore, zajedničke rasprave i okrugle stolove, te intenzivnija saradnja između prosvjete i privrednog sektora u globalu. Dogovoreno je i da se razvija projekat putem koga bi najbolji studenti završnih godina na dijelu fakulteta dobili mentora iz vrha privrednog sektora, u cilju razvijanja njihovih poslovnih i menadžerskih vještina.  

Kako je rekao ministar, „Ministarstvo prosvjete cijeni da je saradnja sa privredom značajna u dijelu povećanja budućih upravljačkih kapaciteta srednjoškolaca i studenata. Naime, srednjoškolci su potencijalni menadžeri spostvenih biznisa, baš kao i visokoškolci i neophodan im je direktan kontakt sa privredom. Takođe, već je uvedena obavezna praksa na sve fakultete u obimu od 25%, te očekujemo još intenzivniju saradnju sa privrednim sektorom u cilju obavljanja prakse.

Ministar je dodao i da: „Potpisivanje Protokola je mogućnost da Asocijacija menadžera doprinese jačanju našeg obrazovnog sistema i znanjima koja bi bila usmjerena na uprave škola. Jer, pored poznavanja nastave i prosvjete, za direktore, koji upravljaju sistemima sa po nekoliko stotina ili čak hiljada djece i velikim brojem zaposlenih, nužna je kontinuirana obuka u dijelu motivisanja osoblja, interne i eksterne komunikacije, prevazilaženja problema i dr“, zaključio je Šehović.

Gospodin Raičković izjavio je: „Ako govorimo o privrednom i društvenom prosperitetu onda svakako da prosvjeta i obrazovanje predstavljaju jedan od temelja tog razvoja. Potpisivanje Protokola sa Ministarstvom prosvjete doživljavamo kao mogućnost da Asocijacija menadžera Crne Gore doprinese reformama našeg obrazovnog sistema i cijenimo da se bez korelacije biznisa i prosvjete ne može postići kvalitetan iskorak u pravcu priprema naših ljudskih potencijala, tj. novih generacija da preuzmu razvoj naše države“.

Asocijacija menadžera je poslovno udruženje menadžera, preduzetnika, kompanija i institucija koje podržavaju njen rad. Svojim djelovanjem je nastavila sa idejama Crnogorske konfederacije menadžera, prve organizacije menadžera formirane na teritoriji Crne Gore.