office@amm.co.me +382 67 933 000

Govor predsjednika AMM-a Budimira Raičkovića na svečanoj sjednici Upravnog odbora povodom 5 godina od osnivanja AMM-a

Dame i gospodo članice i članovi UO, dragi prijatelji,

Prije tačno 5 godina, tog 29. oktobra 2013. godine, na ovom istom mjestu konstituisan je Upravni odbor i Asocijacija menadžera Crne Gore je zvanično otpočela sa radom.

Danas smo ponovo ovdje, ne da provjerimo jesmo li stariji i konstatujemo kako je vrijeme proletjelo, jer sigurno jeste, nego da vidimo da li smo ostvarili ključne ciljeve koje smo tada postavili i preuzeli da ih realizujemo.

Ti ciljevi su bili sledeći: da kao nova i moderna poslovno društvena organizacija postanemo snažan glas i krovna institucija menadžera Crne Gore, da budemo respektabilan i uvažen partner državnim i lokalnim institucijama, da ne budemo konkurencija već da djelujemo u pravcu povezivanja i bolje saradnje svih poslovnih organizacija, da podstičemo regionalnu saradnju i povezivanje menadžera na prostoru ex YU, da budemo punopravan član evropske organizacije menadžera.

Mišljenja sam da smo pored svih ograničenja, izazova i prepreka, postigli ono što smo zacrtali.

Sa ponosom možemo istaći da je Asocijacija poslovna organizacija sa naglašenim trendom rasta članstva i interesovanja pojedinaca i kompanija za učlanjenje.

Upravni Odbor Asocijacije je, pod znacima navoda, sam kriv što taj broj od blizu 300 članova nije odavno veći čak za nekih 40 odsto, jer smo se držali visokih standarda u pogledu prijema, a isto tako i u pogledu isključenja onih koji ne poštuju obaveze koje su dobrovoljno prihvatili.

Cilj nam nikad nije bila masovnost već kvalitet koji prate rezultati, reference, izvrsnost i odgovornost. Prilikom odlučivanja o prijemu važno je da u osobi koja se kandiduje za članstvo prepoznamo i motivisanost da dobrovoljno doprinese našoj zajedničkoj misiji, a samim tim i široj zajednici.

Nijesmo elitistička organizacija ali jesmo organizacija koja u svom članstvu i oko sebe okuplja i okupljaće crnogorsku poslovnu, upravljačku i naučnu elitu.

U našem članstvu i partnerstvu mogu biti samo oni koji članstvo i saradnju doživljavaju kao privilegiju i čast, kao što je i nama čast da baš takvi ljudi i organizacije budu sa nama i uz nas.

Osobeni smo i po tome što ne izbjegavamo da se osvrnemo ne samo na poslovna kretanja, nego i na ona društvena dešavanja koja bitno utiču na naš poslovni život. Pri tome nemamo nikakvu skrivenu političku agendu ali imamo pravo i obavezu da u ime onih koji upravljaju kompanijama organizacijama i snose odgovornost za rezultate, iznesemo mišljenje o ključnim privrednim ali i društvenim kretanjima.

Upravni Odbor je dao punu podršku evroatlanskim integracijama jer smatramo da je to put koji donosi prosperitet našoj državi i njenim građanima.

Ono što je u biti naše misije i ciljeva je da imamo afirmativan i pozitivan stav prema ostvarenim  rezultatima, znanju, stručnosti i da menadžersku profesiju i poziv prikažemo u pravom svijetlu.

Dovoljno je reći da upravljačka pozicija, bez obzira da li se radi o privatnom ili javnom sektoru, nosi veliku objektivnu i subjektivnu odgovornost kako prema zaposlenima kojima rukovodimo tako i prema široj zajednici.

Pitanje koje se često postavlja ovih dana jeste: ”U čemu je ključ uspjeha AMM-a za ovo relativno kratko vrijeme?”. Odgovor nije težak. Upravni Odbor Asocijacije čine ljudi koji su jako motivisani i posvećeni da dobrovoljno, u granicama svojih mogućnosti i raspoloživog vremena daju pun doprinos radu AMM-a i ostvarivanju ciljeva koje smo sami sebi postavili.

Možda i nije za ovaj svečani govor, ali ne mogu da ne prenesem dio atmosfere sa sjednica predsjedništva Asocijacije. Uvijek kad zapadnemo u dilemu da li treba ili ne da idemo u neku aktivnost ili projekat, zbog relativno skromnih sredstava sa kojima raspolažemo, većina članova kaže: ”A kakvi smo mi to menadžeri ako ne možemo sami da se organizujemo i da pomognemo našoj organizaciji!?”. I zaista se tako i desi. Rijetki su primjeri kolega koji nijesu pritekli u pomoć kada smo sprovodili neku od značajnijih aktivnosti.

Kada je riječ o saradnji sa institucijama države, umjesto ocjene citirat ću tadašnjeg predsjednika države gdina Vujanovića koji je u januaru 2014. godine istakao:

”Uvažavajući misiju, viziju i ciljeve Asocijacije, kao i međunarodnu praksu, Asocijacija menadžera zavređuje pažnju i podršku institucija Crne Gore, i u tom smislu država će dati punu podršku budućim aktivnostima”.

Ove godine premijer Marković je na sastanku sa predstavnicima Asocijacije između ostalog istakao: ”Prostor za saradnju prepoznat je i u mogućnosti da Asocijacija menadžera daje mišljenja i inicijative u kreiranju kadrovskoh rješenja u Vladinim tijelima i organima državne uprave.”

U tom kontekstu ovo je i prilika da u ime Upravnog odbora i članstva AMM-a, iskažem zahvalnost za pokroviteljstvo i podršku koju su dali Vlada Crne Gore i tadašnji premijer  Đukanović kao i sadašnji premijer Marković projektu ”Izbor najuspješnijih menadžera i preduzetnika Crne Gore”, ali i organizaciji prvog Kongresa evropskih menadžera, juna 2016. godine.

Ostvarena je kvalitetna komunikacija i sa Parlamentom kao i sa lokalnim samoupravama.

Posebno ističem aktivnosti koje realizujemo sa Upravom za kadrove kroz realizaciju potpisanog  Protokola.

Generalno, saradnja sa državnim institucijama i lokalnim samoupravama je ostvarena, ali cijenimo da  ima još puno  prostora za njeno unapređenje i intenziviranje. To će u velikoj mjeri zavisiti i od naše inicijative i mogućnosti, ali i od onih sa kojima tu saradnju želimo da ostvarimo i unaprijedimo.

Što se tiče ostalih poslovnih organizacija, ističem da sa Privrednom komorom imamo potpisan Sporazum o saradnji i da veoma dobro sarađujemo. Takođe želim istaći saradnju sa Savjetom stranih investitora. Ostajemo otvoreni za saradnju sa svim poslovnim i sindikalnim organizacijama na principima ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja.

Što se tiče naučnih institucija, imamo potpisan Sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom, a u fazi usaglašavanja su sporazumi sa određenim crnogorskim univerzitetima.

O regionalnoj saradnji, pored potpisanih protokola sa Srpskom i Hrvatskom organizacijom menadžera, podsjećam da smo sa kolegama iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, BiH i Grčke na bazi Podgoričke inicijative za bolji i uspješniji region, u novembru 2015. godine, formirali Asocijaciju menadžera Jugoistočne Evrope, kojom predsjedavamo.

Naše punopravno članstvo i aktivna participacija u najvišem rukovodstvu tj. Izvršnom komitetu Evropske konfederacije menadžera CEC, je samo pokazatelj da su naši rezultati imali odjeka i da su vrednovani u najvišim organima i tijelima evropskog menadžerskog pokreta. Takođe, veoma smo aktivni u značajnoj i globalnoj organizaciji Caux Round Table – Globalni Dijalog.

Prilika je da se kratko osvrnemo i na dalje planove.

Cijenim da bi trebalo u narednom periodu održati i unaprijediti sve rezultate koje smo postigli na svim poljima, počev od brojnosti i kvaliteta članstva, pa sve do međunarodnog prisustva i pozicioniranosti. Poseban akcenat treba staviti na rad sa članstvom, snaženje profesionalnih kadrovskih kapaciteta Asocijacije, aktivnosti CEO Foruma i rad već formiranih Odbora kao i onih čije se formiranje planira.

Od posebne važnosti će biti dalja realizacija ideje formiranja poslovnih klubova po opštinama, kao i izbor i imenovanje predstavnika – povjerenika Asocijacije za pojedine gradove kao i za određene države. Takođe ništa manje važno neće biti ni jačanje regionalne saradnje kroz Asocijaciju menadžera Jugoistočne Evrope.

Svi ovi ambiciozni planovi zahtijevaju da kao rukovodstvo Asocijacije zajedno pronađemo mehanizme za dalje snaženje i održivost Asocijacije. Vjerujem da će i država u našim aktivnostima prepoznati rezultate i kvalitet koji zavređuje pažnju i dati nam adekvatnu institucionalnu podršku, jer treba zajednički da radimo na edukaciji i unapređenju ljudskih resursa, profesionalizaciji kao i na ostalim pitanjima od značaja za ekonomski i društveni napredak Crne Gore.

Imam obavezu da se u ime Upravnog odbora i članstva Asocijacije zahvalim svim medijima u Crnoj Gori, koji su ovih godina pratili naše aktivnosti i tako dali priliku da se javnost upozna sa našim ciljevima, djelovanjem i rezultatima.

Koristim priliku da se posebno zahvalim osnivačima, članovima Asocijacije, a naročito  Upravnom odboru  i  predsjedništvu za doprinos koji su dali ovakvim rezultatima. Iskreno se  osjećam privilegovanim što imam podršku i mogućnost da budem na čelu ove institucije.

Naravno da sve aktivnosti u proteklih 5 godina ne bi mogle da se realizuju bez operativne podrške, zbog čega u ime UO izražavam posebnu zahvalnost prvom generalnom sekretaru gdinu Slobodanu Radoviću, kao i izvršnoj direktorici i office menadžerki, gdjicama Anđeli Radosavović i Katarini Savković.

Svoje ću obraćanje završiti citatom Og. Mandina, koji se uklapa u našu misiju, viziju i ciljeve:

”Nadahnut i uspješan život provešćemo samo ako živimo moralno i iz dana u dan razvijamo sopstvene vještine, ako svaki posao radimo sa zanosom, ako u svakoj nevolji pronađemo sjeme uspjeha i ako svake večeri zaspimo zadovoljni jer smo ispunili sopstvena očekivanja.”

Hvala na pažnji!

Link ka fotografijama: Svečana sjednica UO povodom 5 godina od osnivanja AMM-a.     

Datum: 31/10/2018