office@amm.co.me +382 67 933 000

Izvršni odbor CRT Global Dialogue imenovao predsjednika Asocijacije menadžera Crne Gore, gdina Budimira Raičkovića za svog predstavnika za Jugoistočnu Evropu

Na predlog globalnog Izvršnog direktora Caux Round Table Global Dialogue, dr Stephena B. Younga, Izvršni odbor je imenovao gdina Raičkovića za svog predstavnika za Jugoistočnu Evropu (Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Kosovo i Albanija).

Prvi Global Dialogue je održan 1986. godine u mjestu Caux – Švajcarska, a bio je posvećen diskusiji o tenzijama u svijetu, od kada nosi naziv Caux Round Table Global Dialogue.

CRT predstavlja mrežu senior poslovnih lidera iz čitavog svijeta koji se zalažu za slobodno, fer i prosperitetno globalno društvo zasnovano na  principima moralnog kapitalizma i odgovornim vladama.

Caux Round Table između ostalog razmatra sledeća pitanja:

  • najveće izazove za svjetsku poslovnu zajednicu;
  • principe odgovornog biznisa;
  • principe odgovornih vlada;
  • principe nevladinog sektora;
  • dobro upravljanje i fundamentalna ljudska prava;
  • nove UN ciljeve održivog razvoja.

Ovo imenovanje gdina Raičkovića od strane globalnih mreža poslovnih lidera, predstavlja veliko priznanje poslovnim i društvenim aktivnostima i rezultatima koje je Asocijacija postigla u dosadašnjem radu. CRT je takođe uputio čestitke za uspješno organizovan Prvi Kongres evropskih menadžera i formiranje Asocijacije menadžera jugoistočne Evrope.

Datum: 19/09/2016