office@amm.co.me +382 67 933 000

Poziv za učešće na prezentaciji Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

Uprava za kadrove i Asocijacija menadžera Crne Gore, 21. decembra 2017. godine u multimedijalnoj sali Uprave za kadrove, u periodu od 11:00 – 13:00h, organizuju prezentaciju Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima.

Ovo je prvi, akreditovani program ove vrste u Crnoj Gori i ima za cilj da kroz obrazovanje zaposlenih, poboljša kako performanse organizacije tako i promjene u specifičnim znanjima, vještinama i sposobnostima zaposlenih, kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Program je koncipiran po modulima i sadrži 26 tema u trajanju od 264 časa (www.uzk.gov.me).

Cilj organizovanja ove prezentacije je predstavljanje sadržine programa obrazovanja potencijalnim predavačima, koji bi svojim znanjem i iskustvom doprinijeti kvalitetnoj realizaciji programa. Biće predstavljene i predtrening aktivnosti i procedure za realizaciju programa.

Napominjemo da je Uprava za kadrove, 23. oktobra 2017. godine, objavila Javni poziv za predavača/ispitivača u sredstvima javnog informisanja i na portalu E uprave. Rok za prijavu do 15. januara 2018. godine.

Pozivamo vas da prisustvujete prezentaciji i da se nakon toga uključite u realizaciju ovog programa obrazovanja. 

Agenda prezentacije Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

Svoje prisustvo možete potvrditi na email adresu office@amm.co.me ili pozivom na broj telefona +382 20 230 778. Rok prijave je 18. decembar do 15:00h.

Datum: 11/12/2017