office@amm.co.me +382 67 933 000

Predavanje – kako kompanije napreduju i propadaju

Direktor Adizes Instituta za jugoistočnu Evropu, dr Zvezdan Horvat, održao je 27. marta besplatno predavanje na temu “Kako i zašto kompanije napreduju i propadaju, šta mi kao menadžeri možemo uraditi po tom pitanju”.

dr Horvat se u predavanju osvrnuo na životni ciklus preduzeća kao jedan od ključnih pokazatelja kakve mjere treba u preduzeću da se sprovode. Posebno je istaknuo značaj odabira mjera u zavisnosti od prilika u kojima se kompanija nalazi.

Neki od ključnih aspekata predavanja su bili: Kako organizacije rastu i stare? Tipične greške brzog rasta kompanija. Stil rukovođenja kao uzrok starenja. Kako organizaciona struktura utiče? Kako izbjeći zamke zastoja u životnom ciklusu? Kako decentralizovati preduzeće a da se ne izgubi kontrola nad njim? Kako uvesti sistem a da se ne izgubi preduzetnički duh?

Predavanju je prisustvovalo oko 50 menadžera.

Datum: 27/03/2014