office@amm.co.me +382 67 933 000

Predsjednik Asocijacije Menadžera Crne Gore učestvovao na CRT Globalnom Dijalogu u New Yorku

Na poziv Izvršnog direktora Caux Round Table, gospodina Stephena Younga, autora knjige ”Moralni kapitalizam”, predsjednik Asocijacije Menadžera Crne Gore gospodin Budimir Raičković je u funkciji novoizabranog predsjednika Asocijacije Menadžera Jugoistočne Evrope učestvovao na Globalnom dijalogu, koji se održavao od 14. do 17. jula na Harvard Centru u New Yorku.
Prvi Globalni Dijalog održan je 1986. godine u mjestu Caux – Švajcarska i bio posvećen diskusiji o tenzijama u Svijetu, od kada nosi naziv Caux Round Table Global Dialogue.

Caux Round Table okuplja senior biznis lidere iz čitavog svijeta.
U svijetu globalnih izazova ovogodišnji dijalog se pored ostalog bavio i sljedećim pitanjima:
– najvećim izazovima za svjetsku poslovnu zajednicu;

– principima odgovornog biznisa;
– principima odgovornih vlada;
– principima nevladinog sektora;
– dobrim upravljanjem i fundamentalma ljudskim pravima;
– novim UN ciljevima održivog razvoja.

Između ostalih na skupu su govorili:

– Ambassador Virachai Plasai, predsjednik Grupe 77 plus Kina;
– Ambassador Oh Joon, predsjednik Ekonomsko Socijalnog Savjeta UN;
– Bruce McEver, predsjednik Berkshire Capitala i drugi.

Ovaj poziv gospodinu Raičkoviću predstavlja veliko priznanje i podršku ideji održavanja prvog Kongresa Evropskih menadžera, formiranju Asocijacije menadžera Jugostočne Evrope kao dobrim primjerima usmjerenim ka integrativnim procesima, saradnji i dijalogu na prostoru zapadnog Balkana i Evrope.

Datum: 19/09/2016