office@amm.co.me +382 67 933 000

Promocija ženskog liderstva

U okviru EU projekta “Promocija ženskog liderstva” finansiranog od strane Evropske Komisije, od 25. do 27. juna u Kanu održana je konferencija u organizaciji CEC-a i tri partnerske organizacije (Eurocadres, CFE-CGC and Ledarna) na temu žena na rukovodećim i liderskim pozicijama, i načinima kako da se poveća njihovo učešće na ovim pozicijama.

Konferencija je okupila preko 100 učesnika iz 19 evropskih zemalja i ponudila je učesnicima priliku da razmotre prve preliminarne rezultate dva istraživanja koja se upravo sprovode kao dio ovog projekta.

Finalni rezultati studije i zbirka studija slučaja na ovu temu biće dostupni u decembru. Za tu svrhu posebno izrađen web sajt (www.womeninmanagement.eu) je već aktivan, i na njemu će biti objavljivane sve informacije o ovom projektu. Pozivamo Vas da posjetite ovaj sajt, i da ga proslijedite Vašim saradnicima i prijateljima.

Datum: 07/06/2014