office@amm.co.me +382 67 933 000

Rukovodstvo AMM-a sastalo se sa gradonačelnicom Injac: Povezivanje menadžera iz javnog i privatnog sektora za brži razvoj Podgorice

Gradonačelnica Podgorice, prof. dr Olivera Injac, održala je sastanak sa predstavnicima Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM). Sastanku su prisustvovali Budimir Raičković, predsjednik AMM-a, Marijana Kadić Bojanić, potpredsjednica AMM, Zoran Savić, zamjenik predsjednika AMM-a, dr Vinko Nikić, potpredsjednik za ekonomiju i finansije i Slavoljub Popadić, predsjednik Skupštine AMM.  

Tema sastanka bila je jačanje saradnje između Glavnog grada i Asocijacije, a koja će u narednom periodu sadržati niz konkretnih koraka u cilju promocije privrednog i društvenog ambijenta i poboljšanja kvaliteta života u Podgorici.

Predstavnici Asocijacije su iskazali spremnost da svojim znanjem i iskustvom doprinesu unapređenju rada lokalne samouprave, a među brojnim aktivnostima o kojima se govorilo je i organizovanje obuka i treninga za zaposlene u Glavnom gradu.

“U narednom periodu ćemo raditi na realizaciji značajnog potencijala za saradnju koji postoji između Glavnog grada i Asocijacije i vjerujem da će razmjena iskustva koristiti za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta u Podgorici”, kazala je gradonaćelnica Injac.

“Glavni grad je centar poslovnog života Crne Gore i bitan za rezultate cjelokupne crnogorske ekonomije. U tom kontekstu Asocijacija menadžera kao krovna i menadžment organizacija biće kvalitetan i stručan partner na putu daljeg razvoja Podgorice i Crne Gore”, između ostalog istakao je predsjednik AMM-a Raičković.

Dogovoreno je i nekoliko posebnih akitvnosti koje će biti uvrštene u Protokol o saradnji čije potpisivanje je najavljeno tokom sastanka, a jedna od njih je i formiranja Kluba menadžera, sa zadatkom udruživanja i afirmacija menadžera na nivou Glavnog grada, aktivnog učešće u procesima unapređenja ekonomskog, poslovnog i društvenog ambijenta uz formiranje i jačanje strukovnih asocijacija menadžera.

Sastanku je prisustvovao i Luka Rakčević, zamjenik gradonačelnice koji je predstavio neke od aspekata razvoja kojem će gradska uprava biti posvećena u narednom peirodu.

U Podgorici, 22. jun.