office@amm.co.me +382 67 933 000

Saradnja sa Savjetom za naučnoistraživačku djelatnost

Predstavnici Asocijacije menadžera su se sastali danas, 11. decembra sa predsjednicima Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost, u cilju uspostavljanja zvanične komunikacije i dalje saradnje. Sastanku su ispred AMM prisustvovali predsjednik Budimir Raičković, potpredsjednik Vinko Nikić i generalni sekretar Slobodan Radović. Predsjednik i članovi Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost, prof. dr Anđelko Lojpurprof. dr Mileta Golubović i prof. dr Kemal Delijić su činili delegaciju Savjeta.

Na današnjem sastanku je ukazano na potrebu i mogućnost uspostavljanja saradnje i kontinuiranog dijaloga između Asocijacije menadžera Crne Gore i Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost. Konstatovana je potreba većeg uključivanja Savjeta za NID i drugih crnogorskih naučnoistraživačkih organizacija u kvalitetnije organizovanje biznisa u cjelini, ali su pokrenuta pitanja koja se tiču korporacijskog upravljanja, motivacije menadžera, te posebno pitanje nekog vida reindustrijalizacije i konkurentnosti crnogorske ekonomije, što bi značilo i formiranje posebnih sekcija kao što su vijeće za konkurentnost, kvalitet i društveno odgovorno poslovanje. Posebno je istaknuto da je uloga menadžerskih struktura od neprocjenjive i sve veće važnosti u procesu kvalitetnijeg funkcionisanja pojedinih preduzeća, posebno malih i srednjih, te crnogorske ekonomije u cjelini.

Tokom razgovora skrenuta je pažnja i na potrebu kontinuirane edukacije menadžera, licenciranja članova upravnih odbora, odnosno bavljenje problemima obrazovanja kadrova u cjelini, te nužnost jačeg i neposrednijeg povezivanja naučnoistražvačke zajednice sa biznis zajednicom, što bi se pozitivno odrazilo i potpomoglo balansu ponude i tražnja radne snage. Pored toga, ukazano je i na potrebu uspostavljanja drugačijeg odnosa prema ulaganjima u nauku i težnje za poštovanjem standarda, prema kojem bi značajniji dio ulaganja u nauku dolazio iz sfere biznisa.

Na današnjem sastanku jednoglasno je ocijenjeno da ima puno prostora za saradnju te da će se u narednom periodu intenzivno raditi na pravnom okviru i protokolu o saradnji, kojim će se odrediti smjernice i dinamika razvoja zajedničkih projekta u cilju povezivanja naučnih institucija sa privredom.

Datum: 11/12/2014