office@amm.co.me +382 67 933 000

Veliki potencijal za partnerstvo i realizaciju zajedničkih inicijativa između AMM-a i MJU

Ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić,  sastala se sa predsjednikom AMM-a, Budimirom Raičkovićem, potpredsjednicom AMM-a za oblasti liderstva i poslovnih žena, Marijanom Kadić Bojanić , izvršnom direktoricom AMM-a, Anđelom Radosavović i predsjednikom Odbora za digitalnu transformaciju AMM-a, Vladanom Tabašem.

Ministarka Srzentić je upoznala prisutne sa aktuelnim planovima Vlade Crne Gore i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, sa posebnim osvrtom na ključne ciljeve u 2021. godini, koji se odnose na reformu ljudskih resursa i profesionalizacije službeničkog sistema, transparentnost rada javne uprave, optimizaciju uprave, procesa i usluga usmjerenih ka potrebama građana, pokretanje inovacija, unapređenje i podsticanje razvoja digitalnog društva. Vladu kao efikasan servis (digitalna Vlada u službi svih građana), ali i na snažne i slobodne medije.

Predstavnici Asocijacije su upoznali ministarku sa aktivnostima AMM-a, sa fokusom na efikasnu upravu, razvoj ljudskih resursa i upravljačkih vještina, unapređenje rada Savjeta za saradnju sa NVO, liderstvo, poslovne žene i medije; kao i na digitalnu transformaciju.

Ministarka se afirmativno osvrnula na napore, rezultate i prepoznatljivost koju Asocijacija ima kao poslovna organizacija i istakla njen moderan, proaktivan i konkretan pristup. Posebno je kvalitetnim ocijenila aktivnosti AMM-a na polju digitalne transformacije i pozdravila novu strukturu i sastav Odbora za digitalnu transformaciju AMM-a u čiji rad će se uključivati. Takođe, ministarstvo na čijem je čelu partnerski će podržati, sada već tradicionalni digitalni samit DigitalOn.

Dogovoreno je da se razmjene ideje i konkretni planovi aktivnosti u navedenim oblastima, kako bi saradnja imala što veći stepen realizacje.

Obostrano je ocijenjeno da postoji visok stepen saglasnosti o potrebama poslovne zajednice kada je u pitanju efikasnost, transparentnost i kvalitet servisa koje pruža državna uprava privredi i građanima, ali i da se samo interakcijom i zajedničkim pristupom uz korišćenje svih potencijala, mogu postići visoko postavljeni ciljevi.

U tom pravcu, zaključeno je da je neophodno intenzivirati saradnju, precizirati planove i aktivnosti, te da se pristupi pripremi i potpisivanju Protokola o saradnji između ministarstva i AMM-a, na partnerskim osnovama.

Datum: 16.03.2021. godine