office@amm.co.me +382 67 933 000

Raičković se susreo sa ambasadorom SR Njemačke NJ.E. Felten-om

Iskoristiti prostor za unapređenje poslovne saradnje Njemačke i Crne Gore

Ambasador SR Njemačke NJ.E. Peter Felten danas je posjetio Asocijaciju menadžera Crne Gore, gdje se susreo sa predstavnicima rukovodstva organizacije.

Pored predsjednika Asocijacije Budimira Raičkovića, sastanku su prisustvovali izvršna direktorica AMM-a Anđela Radosavović i predsjednik Skupštine AMM-a Slavoljub Popadić.

Predstavnici Asocijacije upoznali su ambasadora sa aktivnostima koje AMM sprovodi. Pružili su informaciju o izboru najuspješnijih menadžera/ki, preduzetnika/ca i poslodavaca, čija se centralna svečanost dodjele nagrada održava 8. maja, na Imanju Knjaz.

Tom prilikom Raičković je ocijenio da Crna Gora mora još brže i aktivnije raditi na profesionalizaciji, meritokratiji i reformi javne uprave. Posebno se osvrnuo na problem visokog trgovinskog deficita, uz ocjenu da Crna Gora ima izuzetan potencijal u sektoru energetike, kao i oblastima proizvodnje zdrave hrane i voda. U tom kontekstu bi saradnja sa njemačkom privredom bila od izuzetnog značaja, kako u orgnizacionom tako i u tehnološkom pogledu. Predstavnici Asocijacije menadžera Crne Gore prostor vide i za saradnju na polju digitalne transformacije, vještačke inteligencije i primjene novih tehnologija kroz dva odbora AMM-a koje pokrivaju ove oblasti. Smatraju da bi njemačke kompanije mogle da razmotre mogućnost uključenja u privatizacije koje su aktuelne u Crnoj Gori, što bi moglo da donese višetruke benefite kako za kompanije, tako i za zaposlene.

Ambasador SR Njemačke Felten je pozitivno ocijenio saradnju Ambasade i AMM-a u proteklom periodu i smatra da bi trebalo preći na neke konkretne aktivnosti, posebno na polju povezivanja menadžera Njemačke i Crne Gore. Složio se da postoji potencijal za unapređenje privredne saradnje, ali da treba raditi na otklanjanju različitih biznis i administrativnih barijera koje usporavaju tu saradnju. 

Felten je takođe iskazao interesovanje za projekat koji je započela Asocijacija menadžera, a tiče se formiranja Asocijacije liderki Crne Gore, koja uskoro treba da održi konstitutivnu sjednicu Upravnog odbora.

Obostrano je zaključeno da potencijali i mogućnosti poslovne i privredne saradnje, nijesu u dovoljnoj mjeri iskorišteni i da će obije strane, u skladu sa svojom pozicijom dati svoj doprinos za unapređenje iste.

Share this: