office@amm.co.me +382 20 230 778

Anđela Radosavović

Izvršna direktorica AMM-a, Članica Izvršnog odbora

Anđela Radosavović je rođena 1989. godine. Diplomu Magistarskih studija u oblasti Ekonomije javnog sektora, stekla je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, gdje je i završila osnovne studije. U svojoj 13-ogodišnjoj karijeri radila je u privatnom sektoru, medijima, bankarstvu i poslovnim organizacijama. Posebno se ističe njena uloga kao izvršne direktorice Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM), nakon čega je uslijedilo i priznanje kada je u Zagrebu 2018. godine, izabrana za prvog generalnog sekretara Asocijacije menadžera Jugoistočne Evrope (AMSEE). Pored učešća u nizu značajnih poslovnih konferencija, projekt menadžerka je „Prvog Kongresa evropskih menadžera“ i „Izbora najuspješnijih menadžera i preduzetnika Crne Gore“.  Članica je predsjedništva AMM-a i predsjednica Odbora mladih menadžera AMM-a.