office@amm.co.me +382 67 933 000

Dragana Ratković

Članica Odbora za HR, trening i edukaciju

Dragana Ratković je diplomirala 1982. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici. Ima položen pravosudni ispit u Beogradu, kao i državni ispit. Nakon rada u Osnovnom sudu u Podgorici, obavljala je funkciju sekretara Društva “OGP” i “Crnagoraput”, a zatim nastavlja da radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore. U toku radnog angažovanja u Ministarstvu, obavljala je poslove savjetnika i samostalnog savjetnika u Kadrovskoj službi, gdje je 1993. godine postavljena za načelnika Kadrovske službe MUP-a Crne Gore, u čijem sastavu su, pored Ministarstva unutrašnjih poslova, bili sada izdvojeni organi: Uprava policije i Agencija za nacionalnu bezbjednost. Od 1997. do 2000. godine obavlja poslove samostalnog savjetnika u Upravnoj i u Normativno-pravnoj liniji rada gdje je, pored ostalog, bila član radnih grupa na izradi nacrta zakona. Od 2000. do 2007. godine postavljena je za načelnika Uprave za opšte poslove u pomenutom Ministarstvu. Od osnivanja Društva za telekomunikacije “MTEL” d.o.o. 2007. godine, dolazi na funkciju šefa Službe za ljudske resurse u okviru Sektora za korporativne poslove. U januaru 2013. godine služba kojom rukovodi izdvaja se u Samostalnu službu za ljudske resurse. Decembra 2016. godine imenovana je na funkciju direktora Sektora za ljudske resurse. Posjeduje sertifikate o završenim obukama u organizaciji Uprave za kadrove Crne Gore, kao i međunarodnih organizacija pri Savjetu Evrope u oblasti ljudskih prava. Udata je, majka dvoje djece.