office@amm.co.me +382 67 933 000

Maja Krstić

Članica Upravnog odbora

Maja Krstić rođena je 1973. godine u Podgorici. Završila je Ekonomski fakultet u Podgorici i nosilac je profesionalnog zvanja licencirani revizor. Svoja postdiplomska znanja sticala je u domaćim i međunarodnim institucijama. Karijeru je započela u Ministarstvu finansija Crne Gore, da bi je nastavila u poslovima revizije, najprije u društvu za reviziju Montrev, a kasnije kao menadžer u jednoj od najvećih revizorskih kuća PricewaterhouseCoopers. Bila je angažovana na poslovima revizije i finansijskog savjetovanja, sa posebnom specijalizacijom za podružnice kompanija koje se kotiraju na Američkoj berzi. OTP grupi pridružila se 2008. godine, kao glavni interni revizor u CKB-u. Angažovana je više puta i kao finansijski savjetnik Svjetske banke na projektima unapređenja računovodstva i revizije, a bila je i član radnih grupa na izradi podzakonskih akata iz oblasti tržišta kapitala. U julu 2013. godine imenovana je za izvršnog direktora za finansije i bankarske operacije u CKB-u, a od jula do decembra 2020. godine uspješno je obavljala funkciju glavnog izvršnog direktora Podgoričke banke, članice OTP grupe. Od decembra 2020. godine, članica je Upravnog odbora nadležna za sektor za strategiju i finansije CKB-a.