office@amm.co.me +382 67 933 000

Nemanja Nikolić

Član Predsjedništva i Upravnog odbora

Mr Nemanja Nikolić je rođen u Nikšiću 1979. godine. Fakultetsko obrazovanje stekao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici na kome je diplomirao 2002. godine, a magistrirao 2005. godine na tezi „Restrukturiranje preduzeća - case study turističkog preduzeća“. Svoj radni angažman počeo je 2002. godine u Fondu za razvoj Crne Gore u kome je radio sve do 2010. godine i njegove transformacije u Investiciono-razvojni Fond Crne Gore. Tokom radnog angažmana u Fondu za razvoj pokrivao je pozicije Savjetnika za investicije, Šefa računovodstva do 2006. godine kada postaje Menadžer za investicije, računovodstvo i kontroling. Tokom rada u Fondu za razvoj bio je predstavnik Fonda u UO Duvanskog kombinata Podgorica, preduzeću Montepranzo Bokaprodukt. Pored prethodnog, u vise navrata bio je saradnik u izvođenju nastave na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Baru i moderator na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Transformacijom Fonda za razvoj u Investiciono-razvojni Fond postaje pomoćnik izvršnog direktora zadužen za investicije i implementaciju novih proizvoda do 2014. godine. Radno iskustvo obogatio je i kao član/predsjednik Odbora direktora UTIP Crna Gora u kojem je od 2013. godine - kompanije koja je upravljala sa tri Hotela u Podgorici. Takođe, bio je član Tenderske komisije za privatizaciju, član Odbora za reviziju Prve banke Crne Gore, kao i član radne grupe za pregovore sa EU - poglavlje konkurencija. Nakon 2014. godine svoj radni angažman nastavlja kao izvršni direktor u kompaniji Normal Company, zadužen za praćenje realizacije izgradnje Hotela Hilton u Podgorici u kojem postaje finansijski direktor u januaru 2016. godine. Na mjesto generalnog direktora Hiltona Podgorica stupa u julu 2017. godine, na kojoj nastavlja svoj radni angažman. Autor je više naučnih radova i učesnik je više domaćih i međunarodnih projekata. Uspješno je pohađao obuku za generalnog direktora Hilton Hotela. Posjeduje licencu brokera, licencu sertifikovanog računovođe, licencu ovlašćenog procjenjivača i sudskog vještaka.