office@amm.co.me +382 67 933 000

Vladan Tabaš – generalni direktor kompanije Čikom i predsjednik Odbora za digitalnu transformaciju AMM-a

DIGITALNA KOALICIJA – NACIONALNO TIJELO ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU

Strategija digitalne transformacije usvojena je poslednjih dana 2021. godine. Definisana su dva strateška cilja:

 1. Povećan kapacitet i sposobnosti za digitalnu transformaciju Crne Gore
 2. Povećana digitalna svijest crnogorskog društva i digitalna konkurentnost IKT sektora

Za svaki od strateških ciljeva definisani su operativni ciljevi čijom realizacijom se stvaraju uslovi za dostizanje strateških ciljeva. Za prvi strateški cilj operativni ciljevi su:

 • Efikasna i efektivna koordinacija i praćenje digitalne transformacije
 • Poboljšanje dostupnosti i interoperabilnosti podataka
 • Povećana pokrivenost i modernizacija informaciono-telekomunikacione infrastrukture
 • Razvoj i unapređenje digitalnih znanja i vještina crnogorskog društva

A za drugi:

 • Podizanje svijesti građana i privrede o važnosti digitalnog razvoja
 • Unapređenje kvaliteta, količine i upotreba e-usluga
 • Unapređenje i razvoj IKT ekonomije

Realizacija prvog operativnog cilja pretpostavlja formiranje stručnog tijela na nacionalnom nivou koje treba ne samo da prati izvršavanje Akcionog plana Strategije digitalne transformacije već i koordinira izvršavanje tih aktivnosti. Prema Strategiji, osnovne aktivnosti za sprovođenje ovog operativnog cilja su:

 • Uspostavljanje nacionalnog koordinacionog tijela na društvenom nivou u cilju unapređenja procesa digitalne transformacije Crne Gore
 • Izrada analize postojeće upravljačke, savjetodavne, infrastrukture na nivou javne uprave relevantne za proces digitalizacije i digitalne transformacije, uz preporuku za unaprjeđenje Savjeta za elektronsku upravu
 • Izrada analize postojeće kadrovske i tehničko tehnološke infrastrukture sa predlogom definisanja optimalnog organizacionog oblika za operativno izvođenje IT razvoja i podrške u državnoj upravi
 • Uspostavljanje sistema za praćenje ključnih indikatora digitalne transformacije putem redovnog izvještavanja na nacionalnom nivou
 • Formiranje i osnaživanje radne grupe/komisije za praćenje srprovođenja i realizacije aktivnosti Strategije

Uspostavljanje ovog nacionalnog koordinacionog tijela treba da bude realizovano do 30.06.2022. godine. Organizaciona forma (vertikalna i horizontalna organizacija), sastav tijela i način uzajamne komunikacije i odlučivanja nije definisan strateškim dokumentom, već je ostalo da se to usaglasi na nivou ključnih institucija i organizacija koje treba da rade na osnivanju ovog tijela. To su Vlada Crne Gore, odnsono Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, Privredna komora CG, Asocijacija menadžera Crne Gore, AmCham i Savjet stranih investitora.  

Još u septembru 2019. godine četiri poslovna udruženja u okviru kojih djeluju različiti Odbori/Komiteti za digitalnu transformaciju i/ili ICT, Asocijacija menadžera Crne Gore, Privredna komora Crne Gore, Američka privredna komora i Savjet stranih investitora pokrenula su inicijativu za osnivanje savjetodavnog i koordinacionog tijela koje će se baviti digitalnom transformacijom na nacionalnom nivou. Ova inicijativa je u formi zajedničkog dokumenta upućena tadašnjem Premijeru. Nakon nekoliko održanih sastanaka inicijatora sa predstavnicima Vlade u koodiniciji Savjeta za konkurentnost iskristalisane su dvije opcije organizacione forme budućeg tijela za digitalnu transformaciju Crne Gore: Jedna opcija je bila organizaciona forma vladinog SAVJETA za digitalnu transformaciju, a druga Digitalna koalicija za Crnu Goru, varijanta slična onoj u Sloveniji, ali prilagođenja našim uslovima. Ovakva koalicija bi okupila sve zainteresovane subjekte, posebno zainteresovana privredna društva i njena masovnost bi bila garancija široke društvene podrške. Koalicija bi imala upravljačko tijelo na nacionalnom nivou.

I jedna i druga opcija imale su svoje prednosti i mane, a Asocijacija menadžera podržavala je ideju masovnog društvenog okupljanja oko Digitalne koalicije. Digitalna koalicija tada je zamišljena kao otvorena koalicija koja bi imala kapacitet da okupi sve članice društva, pružaoce i/ili konzumente,  zainteresovane za proces digitalne transformacije. Digitalnom koalicijom koordiniralo bi Nacionalno koordinaciono tijelo za digitalnu transformaciju, čija struktura bi bila slična strukturi pomenutog Savjeta za digitalnu transformaciju, uz obavezno uključenje predstavnika IT sektora. U okviru koalicije, u stalnom radu ili prema potrebi, formirale bi se radne grupe za specifična pitanja i oblasti, koje bi rezultate svog rada, u vidu preporuka, smjernica i procedura, prezentovale Nacionalnom koordinacionom tijelu za digitalnu transformaciju.

Opredjeljenje AMM-a i PKCG za ovaj model opravdava činjenica da bi koalicija okupljala mnogo više subjekata, te time imala jači propagandni uticaj u cijelom društvu. Zbog specifičnosti procesa digitalne transformacije kao nove paradigme, koalicija bi imala veću a samim tim i kvalitetniju “bazu” neophodnih inputa – stručnog mišljenja, predloga, inicijativa, inovacija, nudila bi veći osjećaj uključenosti u nacionalni projektat digitalne transformacije Crne Gore, čime bi se osiguralo da se digitalna transformacija prihvati uz mnogo manje otpora (što je prepoznato kao velika barijera i u razvijenijim zemljama). Nacionalno koordinaciono tijelo imalo bi jak izvršni uticaj.

Formiranje nacionalnih digitalnih koalicija je preporuka Evropske komisije i praksa zemalja članica EU. Nacionalne koalicije su članice digitalne koalicije Evrope.

Aktivnosti digitalne koalicije bile bi usmjerene na učešće u praćenju realizacije Strategije digitalne transformacije Crne Gore i u realizaciji aktivnosti koje ona predvidi, obrazovanjem specifičnih tijela koja bi bila zadužena za definisanje aktivnosti i  indikatora:

 • Implementacije ICT u obrazovni system na svim novioima i unaprjeđenje nivoa digitalnih znanja i vještina kroz formalno i neformalno obrazovanje
 • Za unaprijeđenjem telekomunikacione infrastrukture
 • Usklađivanje zakonske regulative sa dinamičkim promjenama koje donosi digitalna transformacija
 • eZdravstvo, eTrgovina, eUprava, eRačuni, eBankarstvo, eObrazovanje, eBezbjednost,…
 • promovisanje digitalne transformacije

Sastav upravljačkog tijela Koalicije ili vladinog Savjeta po mišljenju Odbora za digitalnu transformaciju AMM-a i ICT Odbora PKCG treba da bude sledeći:

 1. Premijer (predsjednik novonastalog tijela),
 2. Predstavnici ministarstava čije aktivnosti direktno utiču na stepen i brzinu razvoja digitalne transformacije – finansija, javne uprave, ekonomskog razvoja, nauke, prosvjete / po mogućnosti na nivou ministara,
 3. Predstavnici privrednih asocijacija koje imaju u svojoj organizacionoj hijerhiji odbore/komitete za digitalnu transformaciju, ICT i sl. odnosno koje su odavno prepoznale potrebu digitalne transformacije društva i privrede – PKCG, AMM, AmCham i Savjet stranih investitora. U cilju jasne i snažne poruke javnosti potrebno je da to budu PREDSJEDNICI ASOCIJACIJA 
 4. Predstavnik Univerziteta Crne Gore (ili sva tri), po mogućnosti rektor ili prorektor za razvoj/nastavu,
 5. Predstavnik CANU,
 6. Neko od predstavnika NVO koje se bave digitalnom transformacijom (npr. Digitalizuj.me),
 7. 3-4 poznavaoca ICT tehnologija iz privrede, na visokom menadžerskom nivou  (telekomunikacione kompanije, ICT kompanije, bankarski sektor),

Moguće je i uključivanje predstavnika Zajednice opština ili neke od opština.

Možda je sastav tijela na ovako visokom nivou (ministri, direktori i sl.) preambiciozno zamišljen, ali ako se želi postići efekat i poslati snažna poruka svim činiocima i cjelokupnom crnogorskom društvu, to je neophodno. Naravno, kao njihovi pomoćnici/savjetnici mogu učestvovati na sastancima i operativno osobe iz institucija/organizacija eksplicitnije povezani sa temama koje se obrađuju.

Bilo koja organizaciona forma se usvoji u konačnom neophodno je da ima tematske povremene ili stalne (za strateške razvojne pravce) radne operativne grupe koje će svojim aktivnostima približiti digitalnu transformaciju svim činiocima društvenog života u svim njegovim segmentima.

Činjenica da je nakon dvije godine u strateškom dokumentiu predviđeno da se formira jedno tijelo sličnih nadležnosti, dokaz je da ova ideja bila “pun pogodak”. Kako će ovo tijelo predviđeno Strategijom biti organizovano biće predmet analiza u narednih dva mjeseca, ali je izvjesno da će poslovne organizacije-predlagači inicijative uglavnom ostati pri svojim stavovima oko sastava budućeg nacionalnog tijela.

Ono što je suštinski važno je da se ovo tijelo formira i da krene sa kontinuiranim aktivnostima na analizi postojeće savjetodavne, kadrovske i tehničko tehnološke infrastructure, pomogne kreiranju odgovarajućih pravnih okvira, stvaranju moderne e-uprave, podizanju nivoa informacione bezbjednosti, pružanju podrške startap eko-sistemu, digitalizaciji poslovnih procesa, poslovanju bez papira, itd. Sve ovo treba uskladiti sa aktivnostima strateških i operativnih ciljeva Staretije digitalne transformacije.

Za ostvarenje ovih ciljeva neophodno je udružiti energiju IT sektora, bankarskog i telekomunikacionog sektora, obrazovne i akademske zajednice, NVO sektora, državnih institucija i posebno ministarstava javne uprave, ekonomije, finansija, nauke i obrazovanja u neku vrstu DIGITALNE KOALICIJE ZA DIGITALNU CRNU GORU i iskoristiti njen sinergetski efekat kao garanciju uspješne digitalne transformacije.

 

 

 

 

 

 

Share this:

Andjela Radosavovic