office@amm.co.me +382 67 933 000

Zaključci III digitalnog samita DIGITALON

III digitalni samit DigitalOn učešćem visokih predstavnika Vlade Crne Gore, izuzetnim prezentacijama inovativnih rješenja, pažnjom medija i široke poslovne i društvene publike, ali i regionalnom propraćenošću, pokazao je da je sa razlogom ponio epitet centralnog poslovnog događaja godine na polju digitalne transformacije.

Ekonomska i zdravstvena kriza koja je pogodila čitav svijet pa i Crnu Goru, potvrdila je da su digitalna transformacija i digitalna ekonomija jedan od najefikasnijih puteva ka ekonomskom oporavku i razvoju.

Asocijacija menadžera i Odbor za digitalnu transformaciju AMM-a cijene sledeće:

  • Primjenom digitalnih tehnologija, državna i lokalna administracija i privredni subjekti, posebno iz domena uslužnih djelatnosti (banke, telkooperateri, turistička privreda) mogu pružiti mnogo efikasniji i kvalitetniji servis građanima i poslovnoj zajednici. Na tom planu treba uložiti maksimalne napore i sredstva, kako bi građani Crne Gore u praksi osjetili benefite digitalne transformacije.
  • Za istinsku digitalnu transformaciju neophodno je osnažiti partnerstvo donosilaca odluka i poslovne zajednice, odnosno saradnju sa referentnim organizacijama, u cilju pronalaženja najboljih i rješenja primjenjivih u Crnoj Gori.
  • Prilikom realizacije značajnih državnih projekata u ovoj oblasti neophodno je, u najvećoj mogućoj mjeri, angažovati domaće kompanije i resurse. Efekti ovakvog pristupa su višestruki.
  • Crnogorski IT sektor ima potencijal da zaposli mnogo veći broj ljudi i nosi razvojni potencijal za otvaranje novih preduzeća, zbog čega se mora još intenzivnije raditi na stvaranju informatičkog kadra. U skladu sa tim, država mora ozbiljno da pristupi analizi ovog sektora i načinu kako da poveća broj IT stručnjaka. Informatičku edukaciju potrebno je pojačati na svim obrazovnim nivoima i među svim profilima stanovništva.
  • Crna Gora treba da intenzivno radi da već u 2021. godini dobije strategiju razvoja IT sektora. Ohrabrujemo Vladu Crne Gore da kroz digitalnu transformaciju, odnosno snažne reforme u toj oblasti bude pristupačna i u službi građanima i privredi. 
  • Digitalna transformacija treba da postane način promjene ustaljenog života i poslovanja.

Digitalna transformacija zahtijeva posvećenost i kontinuitet svih aktera, tako da treba nastaviti i intenzivirati napore ka:

  • Razvoju telekomunikacione infrastrukture i povećanju njene raspoloživosti i dostupnosti, posebno njenih segmenata koji omogućavaju i definišu internet pristup.
  • Razvoju i dostupnosti svih digitalnih servisa od strane države i poslovne zajednice.
  • Hitno intenzivirati napore na unapređenju i usklađivanju postojećeg pravnog okvira na polju digitalizacije.
  • Konstantan rad na polju razvoja ljudskih resursa i usklađenosti obrazovnog i edukativnog sistema i prilagoditi ga potrebama građana i privrede i u ovoj oblasti.

Polazeći od prethodno iznijetog, Asocijacija menadžera  i Odbor za digitalnu transformaciju ostaju pri ranijoj inicijativi, da se u formi i obliku koji odgovara sadašnjem trenutku, nastavi sa aktivnostima usmjerenim ka kreiranju DIGITALNE KOALICIJE ZA DIGITALNU CRNU GORU, koja bi uključila referentne poslovne organizacije, IT sektor, bankarski i telekomunikacioni sektor, obrazovnu i akademsku zajednicu, NVO sektor, a posebno nadležna ministarstva: ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, ministarstvo ekonomskog razvoja, ministarstvo prosvete, nauke, kulture i sporta i ministarstvo finansija i socijalnog staranja. 

Samo zajednički rad, interakcija i razmjena znanja i iskustava mogu nas ubrzano voditi ka putu digitalno transformisane Crne Gore, a sve u svrhu opšteg društvenog i privrednog oporavka i napretka.

Asocijacija menadžera će sa zaključcima III samita upoznati nadležne institucije, poslovnu zajednicu i članstvo.

————————–

Zbog velikog interesovanja, objavili smo video zapise oba dana digitalnog samita, koje možete pogledati na sledećim linkovima:

DigitalOn – 1. dan

DigitalOn – 2. dan

 

Share this: