office@amm.co.me +382 67 933 000

AMM profil

Asocijacija menadžera Crne Gore (AMM) je nastavila sa misijom Crnogorske konfederacije menadžera, osnovane 2008. godine. U septembru prošle godine je izabrano novo rukovodstvo, upravljačka tijela, i promijenjeno je ime asocijacije. AMM za cilj ima da unaprijedi menadžersku profesiju u našoj državi, što će donijeti multiplikativne koristi kako za menadžere, tako za kompanije u kojima rade i širu društvenu zajednicu. Želimo da poslovnim ljudima u Crnoj Gori pomognemo da budu u kontaktu sa kolegama iz drugih branši, iskusnim domaćim i stranim menadžerima i profesionalcima koji se bave menadžmentom u teoriji i praksi i na taj način im omogućimo da unaprijede svoja menadžerska znanja i vještine.

049
Edukacija 

AMM konstantno radi na unapređenju menadžerskih vještina svojih članova. Sa tim ciljem smo uspostavili saradnju sa relevantnim institucijama iz oblasti obrazovanja i edukacije menadžera, sa kojima zajedno radimo na edukaciji članova. Sporazumima o saradnji smo formalizovali saradnju sa sledećim obrazovnim institucijama:

  • Ekonomski fakultet Podgorica (razmjena iskustva i znanja nauke i struke)
  • Cotrugli Business School (program stipendija za MBA studija)
  • Adižes institut (profesionalna edukacija menadžera)

Međunarodna saradnja

Pored punopravnog članstva u Evropskoj konfederaciji menadžera, Asocijacija menadžera je uložila velike napore na polju regionalne saradnje. U prethodnih godinu dana uradili smo puno na regionalnom i međunarodnom povezivanju. Potpisali smo sporazume o saradnji sa asocijacijama menadžera iz Srbije (SAM) i Hrvatske (CROMA), kao i sa Privrednom komorom Beograda. Ovi sporazumi će AMM-u, ali i svim članovima pojedinačno omogućiti razmjenu znanja i iskustava sa najboljim menadžerima regiona, ali i da sarađujemo na zajedničkim projektima.

Forum top menadžera

AMM je formirao stalno savjetodavno tijelo “Forum top menadžera” kojeg čine aktuelni i bivši generalni i izvršni direktori iz Crne Gore i regiona, kao i istaknuti naučni radnici iz oblasti menadžmenta. Forum top menadžera čine ljudi koji su svojim rezultatima i iskustvom potvrdili stručnost i znanje. Oni savjetuju organe Asocijacije, ali i rade na preporukama koje su upućene javnosti, biznis sektoru i državnoj administraciji. Forum se bavi temama od opšteg društvenog značaja i daje smjernice za unapređenje, bazirane na ogromnom iskustvu koje članovi tog tijela posjeduju.