office@amm.co.me +382 67 933 000

Press room

15/02/2022
No Comments

CRNA GORA JE ZEMLJA SJAJNIH LJUDI I POTENCIJALA Kako kao predsjednik Savjeta stranih investitora u najkraćem ocjenjujete ambijent za poslovanje stranih kompanija u Crnoj Gori? POTREBAN PREDVIDLJIV I TRANSPARENTAN POSLOVNI AMBIJENT Kada govorimo o najizazovnijem preduslovu za razvoj poslovanja, možemo reći da je „vladavina prava“ od svih naših članova prepoznata  kao najizazovniji preduslov za razvoj

Pandemija i upravljanje Period od početka pandemije osim zdravstene krize na globalnom nivou, donio je i promjene u poslovnom svijetu, postavljajući nove izazove i potrebu za korigovanjem tradicionalnog načina upravljanja i planiranja. Javila se nužna potreba za odstupanjem od standardnih politika i procedura radi boljeg prilagođavanja vanrednim okolnostima, zaštiti zaposlenih i umanjenju operativne i finansijske