office@amm.co.me +382 67 933 000

Ciljevi, vizija, misija

071

Misija

AMM udružuje, snaži i promoviše menadžere, preduzetnike i kompanije u Crnoj Gori. Težimo da promijenimo svijest o značaju i dragocjenosti menadžerske profesije, liderskih vještina i znanja i zaštitimo ljude koji je nose. Naši članovi kroz individualno i kompanijsko članstvo, su menadžeri velikih, srednjih i malih preduzeća i preduzetnici.
Ambicija nam je da okupljajući ljude koji rade na menadžerskim poslovima, postignemo sinergiju znanja i iskustva, omogućimo edukaciju dokazanu u praksi i primjenjivu u našim uslovima.
Afirmišemo članove i podržavamo ih u svim izazovima menadžerskog posla. Želimo da promovišemo dobar menadžment i uspješne menadžere, da definišemo poželjne nivoe menadžerskog znanja i usvojimo iskustva i vještine najboljih.
Naši sertifikati će biti potvrda realnog razumijevanja obaveza i odgovornosti menadžera, a naše preporuke pouzdan vodič poslodavcima za izbor pravih kandidata.
AMM će biti pouzdan partner menadžerima, kompanijama i institucijama u kompletnom ciklusu poslovanja, od podrške u izboru važnih elemenata menadžerskog ugovora, preko podrške u socijalnom dijalogu i pregovaranju.
U svom radu se fokusiramo na prostor Crne Gore, pri čemu razvijamo saradnju na prostoru Zapadnog Balkana i sa kolegama iz inostranstva.
Želimo biti pouzdan partner državi Crnoj Gori i njenim institucijama na putu osnaženja privrede i izgradnje društva znanja. Trudićemo se da uvjerimo naše partnere da su menadžeri pokretači promjena, i da znanja, iskustva i kvaliteti koje posjeduju direktno utiču na razvoj države.
Akcenat stavljamo na ljudske resurse, jer bez kvalitetnog ljudskog potencijala, energije, kreativnosti, inovativnosti i inicijative, nema ni uspješne privrede, ni efikasne javne uprave.
Nećemo se uzdržavati da ukažemo na loše upravljanje, ma gdje ono bilo, ali ne da bi kritikovali, već da bi pomogli da se loše upravljanje popravi i uskladi sa normama i vrijednostima koje preporučujemo.
Želimo da vrijednosti i modele koje gradimo, približimo svima koji se bave poslovima menadžmenta u Crnoj Gori i u skladu sa tim ćemo razvijati podružnice i po teritorijalnom i po uskostručnom principu.
Razumijemo nove tehnologije i koristimo ih kako bi podstakli distribuciju vrijednosti koje baštinimo i  podržavamo snažnu digitalnu transformaciju Crne Gore.
Naše članstvo u vodećim evropskim asocijacijama je prilika da predvodimo i ubrzamo usvajanje znanja i vještina i najboljih praksi iz EU i šire.
Promovisaćemo ideju profesionalizacije i depolitizacije na svim nivoima upravljanja i usmjeriti aktivnosti ka vrjednovanju struke.

AMM je poslovna i društvena organizacija koja se zalaže da Crna Gora bude država znanja i ekonomskog i društvenog prosperiteta gdje će reference, rezultati obrazovanje biti ključni faktor za napredovanje.

AMM danas okuplja nekoliko stotina članova i bilježi kontinuiran rast. Poštovanje etičkog kodeksa
AMM-a i posvećenost članstva su vrijednosti koje ćemo uvijek isticati.

Vizija

Snažna asocijacija uspješnih profesionalaca, lidera, menadžera i preduzetnika koji su, dijeleći znanje, iskustvo i ekspertizu podrška i partner struci, poslovnoj zajednici i društvu.

Ciljevi

Asocijacija menadžera je relevantno i prepoznatljivo poslovno udruženje menadžera, preduzetnika, kompanija i institucija koje podržavaju njen rad. Svojim djelovanjem je nastavila sa idejama Crnogorske konfederacije menadžera, prve organizacije menadžera formirane na teritoriji Crne Gore i kao takva doprinosi ekonomskom i društvenom razvoju zemlje.

Svoje ciljeve  Asocijacija menadžera ostvaruje kroz sledeće djelatnosti:

 • aktivno učešće u procesima unapređenja ekonomskog, poslovnog i društvenog ambijenta
 • predstavljanje i  zastupanje interesa menadžera članova udruženja u zemlji i inostranstvu
 • aktivno učešće  u procesima donošenja zakonskih i podzakonskih akata koji se tiču položaja i interesa menadžera
 • formiranje i jačanje strukovnih asocijacija menadžera u okviru Udruženja
 • edukacija članova Udruženja
 • vršenje lobiranja i organizovanog uticaja na kreatore ekonomske politike, u cilju unapređenja ekonomske situacije
 • uspostavljanje profesionalnih standarda u oblasti menadžerske profesije i donošenje  etičkog kodeksa
 • predstavljanje  članova, tj. njihove profesije, u komunikaciji i saradnji sa drugim organizacijama i institucijama
 • stvaranje i održavanje mreže sa drugim udruženjima i institucijama u zemlji i inostranstvu
 • realizacija projekta “Milenijumski Lider” kao strateškog opredjeljenja Asocijacije sa ciljem da menadžeri različitih struka u svojem redovnom  obavljanju poslova  prihvate i realizuju koncept i filozofiju liderstva na različitim nivoima  upravljanja u kompanijama, institucijama i drugim organizacijama. Stalna realizacija projekta “Milenijumski lider” imaće za cilj da menadžeri kao pojedinci rade na svom permanentnom unapređenju, doprinose rezultatima kompanija, institucija i organizacija u kojima rade, ali i ekonomskom i društvenom razvoju zemlje
 • realizacija drugih projektnih i stručnih zadataka sa ciljem ostvarenja interesa Udruženja sa posebnim aktivnostima usmjerenim na formiranju i redovnom održavanju međunarodnog kongresa menadžera kao i kongresa menadžera jugoistočne Evrope kao sastavnog dijela, s ciljem da kongres menadžera jugoistočne Evrope ima svoje stalno sjedište u Crnoj Gori kao prepoznatljivoj turističkoj i  kongresnoj destinaciji
 • saradnja sa drugim organizacijama, institucijama i pojedincima iz zemlje i inostranstva
 • uspostavljanje saradnje i  partnerskih odnosa  sa srodnim asocijacijama menadžera iz drugih država
 • organizacija edukativnih događaja (seminari, konferencije, radionice, treninzi…) sa ciljem edukacije i povezivanja članova
 • ostvarivanje intenzivne saradnje sa naučnim i stručnim institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu
 • izdavačka djelatnost, kao i objavljivanje članaka i pisanih dokumenata u stručnim časopisima, novinama, portalima i sl.
 • druge aktivnosti, u skladu sa zakonima Crne Gore, a koje su u interesu ostvarivanja ciljeva Asocijacije.