office@amm.co.me +382 67 933 000

Blog Archives

Nebojša Šćekić rođen je 1971. godine u Beranama. Ekonomski fakultet je završio u Podgorici. Profesionalnu karijeru je započeo u mikrofinansijskoj instituciji Microcredit Montenegro u Podgorici kao agent za kredite, a godinu dana kasnije i kao šef glavne ekspoziture u Podgorici. Od sredine 2002. godine radio je u Opportunity banci i pokrivao poziciju Direktora sektora za upravljanje

23/09/2016
No Comments

Anđela Radosavović je rođena 1989. godine. Diplomu Magistarskih studija u oblasti Ekonomije javnog sektora, stekla je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, gdje je i završila osnovne studije. U svojoj 15-ogodišnjoj karijeri radila je u privatnom sektoru, medijima, bankarstvu i poslovnim organizacijama. Posebno se ističe njena uloga kao izvršne direktorice Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM),

23/09/2016
No Comments

Član Upravnog odbora i CEO Foruma Permanent link to this post (7 words, estimated 2 secs reading time)

27/02/2017
No Comments

Članica Upravnog odbora i CEO Foruma Permanent link to this post (7 words, estimated 2 secs reading time)

17/10/2018
No Comments

Zoran Milovanović rođen je u Kruševcu 1972. godine. Nakon završene Matematičke gimnazije u Kruševcu diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine. Njegova impresivna karijera započinje u Telekomu Srbija gdje je radno angažovan na liderskim pozicijama u periodu od 1996. do 2016. godine. Vršio je funkciju direktora u različitim Sektorima Telekoma Srbija. Na

29/11/2023
No Comments

Član Upravnog odbora i CEO Foruma Permanent link to this post (7 words, estimated 2 secs reading time)

23/09/2016
No Comments

Član Upravnog odbora i CEO Foruma Permanent link to this post (7 words, estimated 2 secs reading time)

07/12/2022
No Comments