office@amm.co.me +382 20 230 778

Blog Archives

Draško Ćulafić je diplomirani ekonomista  Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Profesionalnu karijeru započeo je 2008. godine u Lovćen Osiguranju AD Podgorica, u Sektoru tehničke podrške na mjestu stručnog sardnika. Od 2010. godine prelazi u službu za ICT, na mjestu višeg stručnog saradnika, u istoimenoj firmi. U 2018. godini imenovan je za direktora službe za ICT

05/04/2021
No Comments

Rođen je 1968. god. u Žabljaku. Na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta Crne Gore u Podgorici diplomirao je 1992. godine, magistrirao 1996. godine i odbranio doktorsku disertaciju 2002. godine. U zvanje docenta je izabran 2003. godine, u zvanje vanrednog profesora 2008. godine, a u zvanje redovnog profesora 2013. godine na UCG. Od 1992. godine stalno je zaposlen

05/04/2021
No Comments

Rođen je 1991. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu. Srednju elektro-ekonomsku školu je završio kao đak generacije, a tokom školovanja je dva puta osvajao drugo mjesto na državnom takmičenju iz programiranja i prvo mjesto na državnom takmičenju iz elektronike.      Osnovne i specijalističke akademske studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore

05/04/2021
No Comments

Menadžerka kancelarije, sekretar Odbora za digitalnu transformaciju Permanent link to this post (8 words, estimated 2 secs reading time)

23/09/2016
No Comments