office@amm.co.me +382 67 933 000

Saopštenje: Intenzivirati saradnju prosvjete i realnog sektora u reformama obrazovanja

U budućim reformama obrazovnog sistema Crne Gore radiće se na intenzivnijoj komunikaciji sa predstavnicima realnog sektora u cilju integrisanja potreba privrede za kadrovima obrazovnog sistema, zaključeno je na današnjem sastanku ministra prosvjete dr Damira Šehovića sa predstavnicima Asocijacije menadžera Crne Gore, koju su pored predsjednika Budimira Raičkovića, predstavljali i potpredsjednik Vinko Nikić i izvršna direktorica Asocijacije Anđela Radosavović.

Na sastanku je konstatovano i da je neophodno na svim nivoima obrazovanja raditi na uvođenju što većeg fonda časova praktične obuke i nastave, odnosno dostizanja visokog stepena specijalizacije i praktičnih znanja i vještina. Kao posebno važna je naglašena potreba podizanja svijesti o značaju preduzetništva i unapređenju menadžerskih i liderskih vještina. U tom kontekstu, dogovoreno je da se pristupi izradi i usaglašavanju Sporazuma o saradnji sa akcionim planom.

Sastanak je zaključen konstatacijom da će se raditi i na podizanju znanja i menadžerskih vještina rukovodilaca obrazovno-vaspitnih ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao pitanju koje je od posebnog značaja za oblast prosvjete.

Izvršna kancelarija AMM-a