office@amm.co.me +382 67 933 000

Nagrade i kategorije

U skladu sa Pravilnikom Izbora najuspješnijih menadžera i preduzetnika godine br. 1068/1 od 26.12.2016. godine, a odlukom Upravnog odbora Asocijacije menadžera Crne Gore, dana 29.12.2022. godine donijeta je odluka o raspisivanju:

Javnog konkursa

za

Izbor najuspješnijih menadžera/ki i preduzetnika/ca za 2022. godinu

Nagrade će biti dodijeljene u sledećim kategorijama:

 1. Menadžer/ka godine u mikro preduzećima;
 2. Menadžer/ka godine u malim preduzećima;
 3. Menadžer/ka godine u srednjim preduzećima;
 4. Menadžer/ka godine u velikim preduzećima i akcionarskim društvima;
 5. Menadžer/ka godine u preduzećima koja su u većinskom vlasništvu države;
 6. Menadžer/ka godine u javnim institucijama, ustanovama i lokalnim upravama;
 7. Mladi menadžer/ka godine (do 35 godina);
 8. Projekt menadžer/ka godine (najbolje vođeni projekat);
 9. Menadžer/ka godine u oblasti korporativnog upravljanja
 10. Nagrada za životno djelo;
 11. Preduzetnik/ca godine;
 12. Najbolja institucija/kompanija za obrazovanje i edukaciju menadžera;
 13. Naj poslodavac po mjeri djece i porodice.

Kategorizacija preduzeća

Kategorija Broj zaposlenih Godišnji prihod Aktiva
Mikro preduzeće do 10 do 700.000 € do 350.000 €
Malo preduzeće 11-50 700.000 € – 8 mil € 350.000 € – 4 mil €
Srednje preduzeće 51-250 8 mil – 40 mil € 4 mil € – 20 mil €
Veliko preduzeće* preko 250 preko 40 mil € preko 20 mil €

* Sva akcionarska društva su raspoređena u kategoriju velikih preduzeća
* Preduzeće se razvrstava u najveću kategoriju za koju ispunjava jedan od tri uslova