office@amm.co.me +382 20 230 778

Nagrade i kategorije

Odlukom Upravnog odbora AMM-a, od 10.12.2019. godine raspisuje se

JAVNI KONKURS
za „Izbor najuspješnijih menadžera i preduzetnika 2019. godine“

Nagrade će biti dodijeljene u sledećim kategorijama:

1. Menadžer godine u mikro preduzećima
2. Menadžer godine u malim preduzećima
3. Menadžer godine u srednjim preduzećima
4. Menadžer godine u velikim preduzećima
5. Projekt menadžer godine (najbolje vođeni projekat)
6. Menadžer godine u preduzećima koja su u većinskom vlasništvu države
7. Menadžer godine u javnim institucijama, ustanovama i lokalnim upravama
8. Mladi menadžer godine (do 35 godina)
9. Nagrada za životno djelo
10. Preduzetnik godine
11. Najbolja institucija za obrazovanje i edukaciju menadžera

Kategorizacija preduzeća

Kategorija Broj zaposlenih Godišnji prihod Aktiva
Mikro preduzeće do 10 do 700.000 € do 350.000 €
Malo preduzeće 11-50 700.000 € – 8 mil € 350.000 € – 4 mil €
Srednje preduzeće 51-250 8 mil – 40 mil € 4 mil € – 20 mil €
Veliko preduzeće* preko 250 preko 40 mil € preko 20 mil €

* Sva akcionarska društva su raspoređena u kategoriju velikih preduzeća
* Preduzeće se razvrstava u najveću kategoriju za koju ispunjava jedan od tri uslova