office@amm.co.me +382 20 230 778

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor broji najmanje tri člana i stara se o zakonitosti rada Asocijacije.

 

 

Jovan Boljević
Davor Lučić
Slobodan Radović