office@amm.co.me +382 67 933 000

Osnovana Asocijacija menadžera jugoistočne Evrope- AMSEE sa sjedištem u Podgorici, a za prvog predsjednika izabran je Budimir Raičković.

Na održanoj osnivačkoj skupštini Asocijacije menadžera jugoistočne Evrope AMSEE, održanoj 01.07.2016. godine, odlučeno je da će njeno sjedište biti u Podgorici, a za prvog predsjednika izabran je Budimir Raičković.
Akt o osnivanju potpisali su glavni menadžer Hrvatske udruge menadžera i preduzetnika Esad Čolaković, predsjednik Asocijacije menadžera Makedonije ZorannVitanov, predsjednik Asocijacije menadžera Bosne i Hercegovine Vladimir Subotić i predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Raičković.
Osnivanje AMSEE rezultat je platforme ”Podgoričke inicijative za bolji i uspješniji region”, kao i rezolucije prvog Kongresa evropskih menadžera, a za cilj će imati da unaprijedi komunikaciju menadžera na prostoru Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope, te razmjenu znanja i iskustava na polju menadžmenta.
Institucionalizovanje i povezivanje menadžerskih, menadžment i liderskih organizacija u regionu, uz podršku Evropske konfederacije menadžera i Evropske menadžment asocijacije, predstavlja intenziviranje regionalne saradnje, podizanje kompetentnosti i prevazilaženju barijera, a sve u cilju bržeg razvoja ekonomije i unapređenja saradnje menadžerskih i poslovnih asocijacija država u regionu.
Osnivačka skupština Asocijacije menadžera jugoistočne Evrope, prihvatila je zahtjev Evropske manadžment asocijacije i Srpske asocijacije menadžera da dobiju status posmatrača u ovoj regionalnoj instituciji.