office@amm.co.me +382 67 933 000

Autor teksta: Zoran Savić – direktor prodaje u Sava osiguranju i zamjenik predsjednika AMM-a

Pandemija i upravljanje

Period od početka pandemije osim zdravstene krize na globalnom nivou, donio je i promjene u poslovnom svijetu, postavljajući nove izazove i potrebu za korigovanjem tradicionalnog načina upravljanja i planiranja. Javila se nužna potreba za odstupanjem od standardnih politika i procedura radi boljeg prilagođavanja vanrednim okolnostima, zaštiti zaposlenih i umanjenju operativne i finansijske izloženosti.
Snaga sistema, organizovanost i fokusiranost krasile su Sava osiguranje i u prethodnoj godini, kao i činjenica da smo u datim okolnostima uspjeli da održimo potreban nivo operativnosti i profitabilnosti.

Kako bi osigurali mjesto naših klijenata u centru poslovanja, dosljedno smo živjeli naš slogan #Nikadsami.
Potrudili smo se da kroz različite servise uvedemo inovativne mogućnosti komunikacije sa klijentima, kao i da kroz tehnološko unapređenje, implementacijom modernijeg i fleksibilnijeg informacionog sistema, pružimo dodatnu podršku procesu digitalne transformacije.
Sa pojavom pandemije formirali smo Tim za podršku poslovanju u alternativnim uslovima rada, sa ciljem minimiziranja efekata pandemije na poslovanje Društva, što je uz definisanje posebne komunikacione strategije, rezultiralo visokim nivoom dvosmjerne komunikacije pune povjerenja sa zaposlenima i klijentima, kao i sa svim ključnim zainteresovanim stranama.

Vanredne okolnosti i izlazak iz zone komfora bili su okidač da određene procese sagledamo na drugačiji način, da steknemo neka nova iskustva i znanja, kao i da napustimo utabanu stazu koje smo se čvrsto držali godinama.

Naša strategija održivog razvoja nas obavezuje da nastupamo odgovorno prema našem društvenom i prirodnom okruženju, na koje indirektno utičemo donošenjem poslovnih odluka. Dio ovoga je i korporativni volonterizam, a u 2021. godini smo proširili naše aktivnosti inicijativom Srce za svijet. Još jedna velika prekretnica na putu ka odgovornosti prema široj životnoj sredini je usvajanje Politike održivog investiranja Osiguravajuće grupe Sava. Ovo je jasna poruka da smo upoznati sa efektom emisije gasova staklene bašte i da Grupa radi na smanjenju njegovog uticaja na klimatske promjene.

Preporuka „Ostani doma“ kako bi zaštitili i sebe i druge, naučila nas je da shvatimo šta je zaista važno, da iskusimo neka nova osjećanja, da bolje upoznamo i sebe i klijente, u svijetu u kojem smo svi egzistencijalno povezani i međusobno zavisni. Učimo da više uvažavamo stvari koje smo zapostavljali ili smatrali suvišnim.

Počeli smo više da cijenimo vrijeme koje nam je dato na ovoj planeti, koje ne možemo vratiti, ali koje možemo kvalitetnije i odgovornije iskoristiti. Za bolje sjutra i nas i naših potomaka.

Share this: