office@amm.co.me +382 67 933 000

Poziv na Oxiom FinBot Hakaton! 

Manifestacija u okviru Dana Nauke i Inovacija 2023

Gdje?  Univerzitet Crne Gore, 28. multimedijalna sala
Kada?  28.09.2023. godine, u 9h.

U saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnološkog razvoja, pod pokroviteljstvom Five Grupe i Business Universal Media, Odbor za primjenu vještačke inteligencije i drugih naprednih tehnologija Asocijacije menadžera Crne Gore vam pruža jedinstvenu priliku da se pridružite revoluciji u povezivanju nauke i biznisa.

Projekat Oxiom FinBot (CFCU/MNE/2015) je finansiran od strane Evropske Unije i ko-finansiran od strane Ministarstva finansija.

Tema: Kreiranje AI chatbota kao vodiča za osnivanje firme ili registraciju preduzetnika.

Cilj: Demonstrirati kako nauka može modernizovati i pojednostaviti privredne aktivnosti.

Stručna podrška: 

• Dr Anđela Raičković (ekonomska pitanja)

• Mr Kosta Pavlović (tehnička pitanja)

Nagrade: 

• I mjesto: 1000 EUR

• II mjesto: 500 EUR

Zadatak timova:
Kreirajte chatbot sa sljedećim funkcionalnostima:

• Interaktivna konsultacija

• Prednosti i nedostaci odabrane vrste poslovanja

• Koraci za registraciju

• Integracija sa Oxiom platformom

Uslovi učešća:
Timovi sastavljeni od studenata magistranata, doktora i stručnjaka iz relevantnih oblasti.

Zaštita intelektualne svojine:
Sva rešenja postaju vlasništvo Business Universal Media.

Prijava za hakaton na linku :
daninaukeiinovacija.me/hakaton/

Za dodatne informacije i upute kontaktirajte nas na:
E-mail: mail@oxiom.me
Telefon: +38269069773 

Share this: