office@amm.co.me +382 67 933 000

AMM učestvovao na CEC Kongresu 2018 u Mainzu, u Njemačkoj

Asocijacija menadžera Crne Gore učestvovala je na CEC Kongresu 2018 u Mainzu, u Njemačkoj.

Tom prilikom izabran je novi Izvršni odbor Konfederacije evropskih menadžera: Ludger Felix Ramme (predsjednik), Maxime Legrand (generalni sekretar), Ebba Öhlund (zamjenica generalnog sekretara) i Luigi Caprioglio (blagajnik).

Predsjednik AMM-a gdin Raičković ušao je u Izvršni komitet i Administrativni savjet Evropske konfederacije menadžera CEC.

Definisani su ciljevi organizacije u naredne tri godine, gdje će fokus biti na dva ključna stuba – dalje aktivno učešće u evropskom socijalnom dijalogu gdje je CEC prepoznat partner kao i pitanja koja su važna za priznanje društvene uloge menadžera, rodne ravnopravnosti, digitalizacije i međugeneracijske smjene. Kongres je takođe bio domaćin seminara o menadžmentu u doba veštačke inteligencije sa fokusom na to kako digitalna revolucija utiče na kompanije i društva i koje mjere mogu preduzeti menadžeri i kreatori politika. Tokom seminara, CEC je predstavio rezultate svog najnovijeg evropskog panela menadžera. Više od 1400 evropskih rukovodilaca, stručnjaka i menadžera su ispitivani o tome kako je digitalna revolucija uticala na njihov profesionalni život u posljednjih 10 godina. Rezultati panela naglašavaju koliko će važno odgovorno i ljudsko rukovodstvo biti za održivi razvoj naših društava. 

Izvršni odbor Konfederacije evropskih menadžera

 

Datum: 04/06/2018