office@amm.co.me +382 67 933 000

Asocijacija menadžera Crne Gore izabrala novo rukovodstvo

Delegati na izbornoj Skupštini AMM-a donijeli su odluku da 4-oro godišnji mandat predsjednika AMM-a povjere Budimiru Raičkoviću.

Za predsjednika Skupšine AMM-a izabran je Slavoljub Popadić – izvršni direktor Rudnika uglja Pljevlja, za zamjenika predsjednika AMM-a Zoran Savić – direktor prodaje u Sava osiguranju.

Za potpredsjednicu za oblasti liderstva i poslovnih žena izabrana je Marijana Kadić Bojanić – izvršna direktorica TV Vijesti i Daily press-a; za potpredsjednicu za međunarodnu saradnju i projekt menadžment Aleksandra Radojević – direktorica Sektora za strategiju i rizike u Mtel-u; za potpredsjednika za ekonomiju i finansije dr Vinko Nikić – glavni izvršni direktor Lovćen banke; za potpredsjednika za razvoj i preduzetništvo Radovan Radulović – osnivač kompanije Family RIN.

Za sastav Izvršnog odbora takođe su izabrani: Anđela Radosavović – izvršna direktorica AMM-a, Ana Martinović – PR menadžerka u Mtel-u, Vladan Tabaš – generalni direktor Čikom-a, Nemanja Nikolić – generalni direktor Hotela Hilton i Arsenije Boljević – izvršni direktor Deponije. 

Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Jovan Boljević – direktor za ljudske resurse u Lovćen osiguranju.

Takođe izabran je i novi sastav Upravnog odbora AMM-a.

U svom obraćanju delegatima Budimir Raičković je, između ostalog, istakao: „Ambijent u kojem živimo i radimo je jednom riječju nezdrav, ne samo sa aspekta zdravlja, kada smo došli u situaciju da samo konstatujemo brojke umrlih i zaraženih i da strepimo koje će to mjere biti donijete, kao i koliko će sve to uticati na našu ekonomiju, već i sa svih drugih aspekta, uključujući i političko bezbjedonosnih.”  

Ne možemo govoriti ni o ekonomskom oporavku, a kamoli o ekonomskom razvoju ukoliko nemamo stabilnost, predvidivost i sigurnost. Možda nam ne treba totalno zaključavanje, jer je to ekonomski veoma loše, već treba razmisliti da napokon poštujemo mjere i budemo disciplinovani i neselektivni kada je u pitanju kaznena politika za nepoštovanje istih, a možda smo i za to zakasnili.

Apelujemo na sve donosioce odluka i aktere na društveno političkoj sceni Crne Gore, da budu svjesni trenutka u kojem se nalazimo, ali i odgovornosti da kao društvo djelujemo u pravcu otrežnjenja i stavimo maksimalan fokus na ekonomsko ozdravljenje i aktivnosti u tom pravcu. Ne postoji recept za rješavanje nagomilanih problema u našoj državi, ali postoje procedure i standardi za djelovanje u kriznim situacijama i niko ne treba da bude sakriven iza deklaracija. Našoj državi je potrebno svo znanje, svaki stručan čovjek i svaka organizacija koja može doprinijeti da zajednički upravljamo krizom i izađemo ka boljim okolnostima u ekonomskom i svakom drugom pogledu.“

Skupštini AMM-a su se obratili i:

Slavoljub Popadić: „Živimo u vremenu jakih podjela i pomiješanih prioriteta, u trenutku bitke dva žestoka požara – požar korone i požar ekonomskog propadanja. Naš prvi zadatak je da ih ugasimo, a tek onda tražimo ko je bacio šibicu i namjerno ili nenamjerno izazvao požar. Na žalost, stanje stvari pokazuje da se više bavimo pitanjem ko je bacio šibicu, dok požari uništavaju sve pred sobom. Glas AMM-a bi trebao biti dobronamjeran i apolitični glas razuma i u tom smislu vidim naš angažman u narednom mandatu. Siguran sam da smo kao menadžeri svjesni da ne smijemo sjedjeti i čekati da kriza prođe. Za bolja vremena se treba boriti, neće sama doći. Ovako veliki broj dokazanih menadžera, delegata na današnjoj Skupštini je istinska pokretačka moć.“

Zoran Savić: „Siguran sam da će AMM u narednom periodu biti ozbiljan partner svim institucijama koje prihvate našu pruženu ruku, jer imamo privilegiju da su članovi Asocijacije priznati i potvrđeni menadžeri, koji nesporno svojim znanjem, kredibilitetom i dosadašnjim rezultatima mogu neizmjerno pomoći u ostvarivanju ciljeva Asocijacije.“

Marijana Kadić Bojanić: „Lider je više od menadžera. To je osoba koja ima viziju, koja zna kojim putem i zašto vodi ljude i procese. Onaj koji ne uzima lovorike za sebe, empatičan i radi, sem u biznisu i u javnom interesu. Danas, u doba korone, imamo nove izazove koji traže da lideri budu i inovatori, kako bi uspjeli da sačuvaju svoje firme i time doprinesu društvu. Da motivišu i sačuvaju svoje ljude u vrijeme zdravstvene, socijalne i ekonomske krize.

Crna Gora skupo plaća kvaziliderstvo koje nije za rezultat imalo demokratske procese, razvijenu ekonomiju i društvo jednakih šansi. Lideri moraju da se pridržavaju svih zakona i normi i da budu prvi u poštovanju pravila, a ne, kao što smo godinama svjedoci, oni ih prvi krše.

Svjesni smo uvriježenog mišljenja da smo svi stvoreni za lidere, a kad dođu strane ili ozbiljne domaće kompanije, teškom mukom nalaze snažne prve ljude. Istovremeno, žene odrastaju najčešće uz predrasudu da treba da budu dobre domaćice i ako već rade, da to bude neki „državni posao“.

Vrijeme je za drugačije lidere, lidere koji rade u javnom interesu, za poslovne žene kojima pol nije prepreka i koje hrabro ruše stereotipe.

Zato se nadam da će i Asocijacija menadžera dati svoj snažni doprinos novoj energiji liderstva i osnaživanju poslovnih žena.“

Aleksandra Radojević: „Svi smo u toku pandemije vidjeli koliko je međunarodna saradnja važna i koliko je ujedinila cijeli svijet i region. Pokazali smo solidarnost kada smo u nevolji, a mogli bi da iskoristimo to zajedništvo i za saradnju na međunarodnom i prije svega na regionalnom nivou, koju smo svakako pokazali u toku pandemije, pa i zemljotresa koji je zadesio komšije. Pozicioniranje Asocijacije je prepoznato i na regionalnom i međunarodnom nivou, a naravno da je treba dodatno osnažiti.

Projekt menadžment je tema koja dobija na značaju, jer bez dobrog projekt menadžmenta, samo prilagođavanje novim situacijama i izazovima ne bi bilo moguće. Vidjeli smo i koliko su menadžeri, preduzeća i preduzetnici bili spremni da odgovore na krizu, da ispoštuju mjere i da u svemu tome iznesu jako pozitivne i dobre projekte kao što su npr. projekti iz oblasti digitalizacije i drugi, koji su donekle ublažili efekat ove krize. Potrudićemo sa da, u korist Asocijacije, svih članova, ali i oporavka ekonomije, takvih projekata bude još više, ne bismo li na neki način zajednički napravili jedan Marshall-ov plan koji bi pokrenuo ovu lokomotivu, kako bi do kraja godine i u sledećoj uspjeli da se povratimo na kolosjek koji svi želimo, a to možemo jedino saradnjom.“

Vinko Nikić: „S obzirom na činjenicu da je Covid odnio preko 30 hiljada milijardi dolara svjetskog GDP-a, naravno da ni naš nije mimoišla recesija, naročito s  obzirom na činjenicu da je naša ekonomija veoma osjetljiva na spoljne tokove. U kratkom roku je pred nama veoma važan zadatak, a to je kako poboljšati zdravstvenu situaciju i pripremiti predstojeću turističku sezonu, jer udio turizma je veoma visok u ukupnom učešću u GDP-u. Ovo će biti jedan od najizazovnijih zadataka u kratkom periodu. Takođe, potrebno je dodatnim mjerama podržati sve visoko ranjive kategorije, u cilju održavanja njihove supstance, ali i cjelokupnu ekomomiju od daljeg urušavanja.“

Radovan Radulović: „Pred nama  je izuzetno teška godina, ali ako smo u biznisu i ako smo menadžeri, onda moramo da se borimo i pobjeđujemo, ne inatom i ustaljenim načinom razmišljanja i ponašanja, već inovativnošću i ekspertizom. Od menadžera se očekuje da budu uspješni i kad se to čini nemogućim. Mi malo stariji svjedočimo da smo davnih 90ih opstali u ratnom okruženju, razvijali se za vrijeme međunarodnih sankcija, pobijedili devetocifrenu  inflaciju i preživjeli bombardovanje, tako da nam ne preostaje ništa drugo nego kako bi pokojni Nebojša Glogovac rekao: „da izađemo na teren i onda kada je najteže – pobijedimo.“

Podgorica – 10.03.2021. godina