office@amm.co.me +382 67 933 000

Asocijacija menadžera Crne Gore organizuje i snaži HR zajednicu

U Crnoj Gori je važno jačati svijest kompanija i institucija o važnosti upravljanja ljudskim resursima (HR) i značaju HR profesije – ocijenjeno je na II HR Meet UP-u koji je održan u organizaciji Asocijacije menadžera Crne Gore.

………………………………………………………………………………………….

U četvrtak, 31.05.2018. godine u hotelu Centreville održan je II HR Meet UP u organizaciji Asocijacije menadžera Crne Gore i u saradnji sa kompanijom HR Partners.

Događaju su prisustvovali rukovodioci HR sektora velikih crnogorskih kompanija i institucija kao i predstavnici Uprave za kadrove, s ciljem daljeg jačanja i afirmacije HR zajednice Crne Gore.

Skup se odvijao pod motom: Organizacije posluju, a ljudi rade i proizvode rezultate!

Ocijenjeno je da je u Crnoj Gori važno jačati svijest kompanija i institucija o važnosti upravljanja ljudskim resursima (HR) i značaju HR profesije koja daje direktni doprinos povećanju učinka zaposlenih i jačanju korporativne kulture.

Izvršna direktorica Asocijacije menadžera Crne Gore, Anđela Radosavović, kazala je da je Asocijacija svojim djelovanjem usmjerila pažnju javnosti na značaj ljudskih resurs a u tom cilju i formirala Odbor za HR, treninge i edukaciju. „Neosporno je da je AMM postala institucija koja je nosilac priče o potrebi kvalitetnog organizovanja HR zajednice kao i generator i realizator kvalitetnih ideja i projekata“ – istakla je Radosavović i dodala da Asocijacija kroz svoje djelovanje promoviše i konstantno radi na unapređenju liderskih sposobnosti i menadžerskih vještina i znanja.

Predsjednik Odbora za HR, treninge i edukaciju u Asocijaciji menadžera Crne Gore, Veliša Stamatović je rekao kako je svaka priča o biznisu i uspjehu priča o ljudima i ljudskim potencijalima. „Svaki euro uložen u razvoj ljudi je višetruko isplativa investicija.“ – rekao je Stamatović.

Direktorica područja ljudskih resursa u kompaniji Meckator Crna Gora, Sonja Rakočević, kazala je da postoje brojne predrasude kako kod zaposlenih tako i kod  poslodavaca o značaju ove profesije i uloge HR službi u kompanijama. Rakočević je istakla da je HR zanat koji se uči i za koji su potrebne godine iskustva, ali i da postoji nedostatak svijesti o značaju ulaganja u razvoj ljudi.

Pomoćnica direktorice u Upravi za kadrove, Jadranka Đurković, je kazala da će Uprava za kadrove sprovoditi akreditacioni program obrazovanja za sticanje vještina za zanimanje menadžer za upravljanje ljudskim resursima od septembra do decembra tekuće godine, u kojem će, kako je pojasnila, kao partner učestvovati Asocijacija menadžera Crne Gore.

Treći panelista na ovom skupu, Zoran Soknić, HR biznis partner u Pivari Trebjesa, govorio je o motivaciji zaposlenih koja je preduslov visoke produktivnosti i idividualnog učinka. Zadatak istinskih HR profesionalca jeste da otkriju šta pokreće i motiviše osobe za postizanje najboljih rezultata. 

Direktorica razvoja u kompaniji HR Partners, Mirjana Maslovar, podsjetila je da je nedavno zvanično objavljena lista 100 najvećih u Crnoj Gori. „Danas je riječ o najboljima. Tačno je da tome nije prethodila nikakva kampanja, i da nemamo zvaničnu rang listu najboljih poslodavaca u Crnoj Gori, ali je isto tako tačno da bez HR profesionalaca i brige o ljudskim resursima nema ni uspješnog ni održivog poslovanja“, istakla je Maslovar.

Teme ovogodišnjeg HR Meet Up-a su bile: Dometi i ograničenja HR profesije u crnogorskom poslovnom ambijentu; Tržište rada i poslovna etika; Ponuda i tražnja konsultantskih usluga na lokalnom tržištu kao i novi HR atati.

Na skupu je ocijenjeno da je HR podrška razvoju biznisa kao i kulturi korporativnog upravljanja, rastuća potreba svih, bez obzira da li je u pitanju malo, srednje ili veliko preduzeće. To je istovremeno i misija Asocijacije menadžra Crne Gore koja sprovodi aktivnosti da pod svojim krovom kvalitetno organizuje HR zajednicu kao svoj sastavni i strateški dio. 

Na kraju su svim učesnicima uručeni Sertifikati AMM-a čime im se odalo priznanje za aktivno učešće u stvaranju snažnije i organizovanije HR zajednice u okviru Asocijacije menadžera Crne Gore.